WYBRANE PREZENTACJE PROJEKTÓW ZALICZENIOWYCH STUDENTÓW z METOD INŻYNIERII WIEDZY

Ćwiczenia i projekty zaliczeniowe zrealizowano w C#, C++, Java, Pyton, PHP.

2016 Semestr letni:

2017 Semestr letni: