Proces dyplomowania

  1. Dyplomatka/Dyplomant przesyła mailem Promotorowi pracę do poprawy
  2. Promotor nanosi poprawki. Ten cykl może się powtarzać…
  3. Kiedy nie ma uwag, przygotowywana jest wersja finalna w PDF i przekazywana przez Dyplomantkę/Dyplomanta do Wirtualnej Uczelni. Proszę zwrócić uwagę, czy poprawnie podano informacje na stronie tytułowej, np. tytuł w j. angielskim, kierunek, katedrę itp. Od tego czasu nie można wprowadzać zmian, ponieważ system przetwarza sumy kontrolne wygenerowane z PDF. Jest to także dobry moment na przesłanie kodu pracy, zbiorów danych, itp.
  4. Praca automatycznie trafia do systemu antyplagiatowego i po jakimś czasie (liczonym na ogół w godzinach) pojawia się raport
  5. Promotor potwierdza, że praca nie jest plagiatem, pisze opinię w systemie Baza Prac EAIiIB i wgrywa opinię do systemu Wirtualna Uczelnia. Wystawia też ocenę.
  6. Często w tym momencie następuje wybór Recenzenta (o ile nie jest narzucony wcześniej)
  7. Następnie praca zmienia status na zatwierdzona i recenzent jest powiadamiany, że może pobrać PDF i przystąpić do recenzji. Czasem recenzent nie jest wprowadzony do systemu i musi to zrobić manualnie pracownik Dziekanatu (oczywiście w dzień roboczy).
  8. Recenzent przygotowuej recenzję w systemie Baza Prac EAIiIB i wgrywa ją do Wirtualnej Uczelni, wystawia też ocenę. Zazwyczaj nie trwa to długo (2-3 dni), ale system zakłada 5 dni na recenzję. Czasem Recenzent może chcieć uzyskać wgląd do kodu pracy.
  9. Recenzent i promotor drukują opinie (są to osobne kartki), podpisują je i najczęściej zostawiają na półeczce na korespondencję w sekretariacie Katedry C2 406, czynne od 9.00-15.00
  10. Zadaniem Dyplomantki/Dyplomanta jest zebranie popdpisanych recenzji, wydrukowanie pracy i innych niezbędnych dokumentów oraz złożenie w Dziekanacie

W przypadku pomyłek, błędów, niestandardowych systuacji wszelkie interwencje dokonywane są manualnie przez administratora systemu, co zajmuje sporo czasu. Więc proszę dokładnie sprawdzać dokuemnty przed przesłaniem.

:!: Kluczowe jest zapisanie się na jakiś (realny) termin obrony. Dla prac nieukończonych, w trakcie poprawek - raczej sugerowałbym dalsze terminu.

proces_dyplomowania.txt · Last modified: 2020/03/10 15:44 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0