Praktyki zawodowe – informacja dla studentów III roku

By | 10 marca 2016

Szanowni Państwo, studenci III roku

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem praktyk zawodowych w r.a. 2015/2016, osoby, które zdecydowały się zrealizować moduł kształcenia dotyczący autoprezentacji i praktycznych aspektów przedsiębiorczości, zobowiązane są do złożenia stosownej deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do
4 kwietnia b. r.
Należy tego dokonać poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się pod adresem:

http://goo.gl/forms/A9DDrkrJe0.

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk
dr hab. Marek Rembiś

źródło