Uwagi

 • W tekście pracy nie używamy czasu przyszłego (opisujemy to, co jest/istnieje lub to, co zostało zrobione)
 • Nie piszemy, że chcemy przybliżyć lub ułatwić zrozumienie. Czytelnikiem jest osoba oceniająca pracę, więc nie można sugerować, że czegoś może nie rozumieć ;-)
 • W miarę mozliwosci ilustrujemy tekst rysunkami. Nawet prostymi, typu przepływ danych od A do D poprzez B i C: A → B → C → D.
 • Podczas obrony przewidziana jest trwająca około 7 min prezentacja, podczas której pokazuje się 8-12 slajdów. Prezentacja jest oceniana (25% oceny z obrony). Rysunki wybrane z pracy są tu dobrymi kandydatami na treść slajdów.
 • Prezentacja powinna obejmować:
  1. Slad tytułowy
  2. Cel pracy
  3. Przedstawiennie problemu, motywacje
  4. Może zawierać elementu przegladu literatury (ale krótko)
  5. Opis prac własnych (zaprojektowano, zaimplementowano, przetestowano, rezultaty). Raczej rysunki, diagramy, niewielkie tabele, mało tekstu.
  6. Podsumowanie
 • Zła prezentacja:
  • Ma 20 slajdów
  • W tym 12+ to przegląd literatury i przytoczenie znanych faktów/definicji/rozwiązań/technologii, a 3 slady na prace własne
  • Dyplomant skupia się na szczegółach
  • Około 14 slajdu przewodniczący komisji przerywa i prosi o przejście do podsumowania (przed slajdami z pracami własnymi)
prace_inz_uwagi.txt · Last modified: 2020/03/10 15:45 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0