Szablon opisu przypadku użycia

Nazwa Przypadku użycia (identyfikator: UC2.4)

Aktorzy:Użytkownik
Zakres: Internetowy System bankowy
Poziom: Biznesowy / Sytemowowy
Udziałowcy i ich cele:Użytkownik chce wysłać przelew. Bank chce zebrać następujące dane niezbędne do realizacji przelewu.
Zdarzenie wyzwalające (trigger):Użytkownik wybiera funkcję Wysyłanie przelewu
Warunki wstępne: np. użytkownik musi być zalogowany
Warunki końcowe dla sukcesu: dane przelewu zostaną umieszczone na liście przelewów oczekujących, nastąpi blokada środków na koncie w wysokości kwoty przelewu, przelew zostanie zarejestrowany w historii operacji na koncie z datą realizacji przelewu.
Warunki końcowe dla niepowodzenia:Saldo konta nie zostanie zmodyfikowane, użytkownik zostanie powiadomiony o niepowodzeniu operacji oraz podane zostaną przyczyny (brak salda, niedostępny kontrahent, itd)
Scenariusz główny:

1. System wyświetla formularz wprowadzania danych przelewu

2. Użytkownik wprowadza DanePrzelewu (zdefiniowane w słowniku!): numer konta, kwota, nazwę kontrahenta, adres, tytułem

3. Opcjonalnie: użytkownik uruchamia przypadek użycia “Dodaj kontrahenta” w celu zdefiniowanie kontrahenta

4. System weryfikuje dane

5. Użytkownik wprowadza kod jednorazowy
itd…

Scenariusz alternatywny:

4.a. Nie wprowadzono wymaganych danych

4.a.1 System wyświetla ponownie formularz zaznaczając, które dane powinny zostać poprawione

4.a.2 Następuje powrót do punktu 2 scenariusza głównego

Scenariusz alternatywny:

4.b. Błąd sumy kontrolnej konta

4.b.1 System wyświetla ponownie formularz zaznaczając, że w podanym numerze konta wystąpił błąd

4.b.2 Następuje powrót do punktu 2 scenariusza głównego

Scenariusz alternatywny:

itd…

io/use_case_template.txt · Last modified: 2012/11/06 12:25 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0