Harmonogram

LpEtapDataOpis
1.Wizja systemu+3WRozdział zawierający wizję systemu - interesariusze, granice systemu (wstępnie), biznesowe przypadki użycia
2.Analiza dziedziny i wstępny diagram przypadków użycia+5WRozdział zawierający diagram klas (atrybuty i relacje) oraz diagramy stanów wybranych klas. Wstępny diagram przypadków użycia - do weryfikacji pokrycia
3.SRS + IRS Specyfikacje przypadków użycia oraz projekt interfejsu+7WScenariusze pięciu przypadków użycia + 3 historie użytkownika
4.Architektura systemu oraz IDD+9WIdentyfikacja komponentów, platformy i języki implementacji, projekt interfejsu IDD. W przypadku REST API - adresy endpoint + 3 pełne specyfikacje, RPC lub kolejki - parametry metod lub struktura komunikatów
5.Projekt oprogramowanie SDD + projekt bazy danych DBDD+11W Dla pięciu przypadków użycia - klasy odpowiedzialne za ich realizację oraz diagramy sekwencji
6.Pełna dokumentacja+14WDostarczana zdalnie, oceniana spójność zawartości

+nW - interpretujemy jako: za n tygodni od rozpoczęcia zajęć.

specif/harmonogram.txt · Last modified: 2023/11/22 11:26 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0