Tematy i rejestracja

Zarejestruj temat :!: Uwaga :!: Przed zarejestrowaniem tematu sprawdź, czy nie jest zajęty. Dany temat może zostać wybrany tylko przez jedną grupę.

Lista zarezerwowanych tematów

Funkcja do rejestracji jest niestety bardzo prymitywna, za co z góry przepraszam. Działanie jej polega na dopisywaniu kolejnych wierszy do pliku tekstowego. Nanosząc ręcznie poprawki najłatwiej jest mi usuwać całe wiersze.

 • Jeśli 1-2 osobowa grupa chce dodać kolejną osobę - proszę zarejestrować jeszcze raz wpisując wszystkich członków grupy. Wcześniejszy wpis zostanie usunięty
 • Jeżeli grupa chce zmienić temat - proszę zarejestrować jeszcze raz grupę i nowy temat.

Lista tematów

1. System telemedyczny

Zadaniem systemu jest monitorowanie stanu zdrowia pacjentów. W zależności od typu i stopnia ciężkości schorzenia monitorowaniem objęty jest pewien zestaw parametrów (np.: stężenie cukru, przepływ powietrza przez oskrzela, itd.

Parametry powinny być konfigurowalne tak, aby dało się dostosować system do choroby.

Pacjent codziennie wprowadza dane na stronie internetowej lub w mobilnej aplikacji. W przypadku braku danych system może wysyłać ponaglenia (SMS, e-mail). System zawiera moduł analizy, który określa stan pacjenta (bez zmian, zaostrzenie, itd). System alarmuje przez SMS lub e-mail w przypadku zaostrzeń.


2. Internetowy system badania opinii publicznej

Administrator systemu przygotowuje ankietę. Ankieta składa się z pytań, na które można odpowiadać:

 • wybierając jedną z możliwości
 • podając ocenę liczbową
 • wpisując dane (np.: kod pocztowy, wiek, tekst)

Pytania mogą być połączone w grupy, które będą wyświetlane na pojedynczej stronie.

Gotowa ankieta jest publikowana i może być wypełniana przez internautę

System powinien pozwalać na statystyczne opracowanie wyników. —

3. Internetowy system do głosowania

System pozwala na przeprowadzenie głosowania za pośrednictwem Internetu. Administrator opracowuje zbiór list zawierających nazwiska kandydatów oraz podaje ograniczenia – przy ilu nazwiskach można postawić krzyżyk. Obowiązują okręgi wyborcze - oddawane są głosy na listy zarejestrowane w okregu.

Głosujący rejestruje się w systemie (sprawdza się na liście wyborców) podając dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL. Otrzymuje wtedy kartę głosowania, czyli kod. Kod może zostać wykorzystany przy głosowaniu. System wykorzystuje go wyłącznie do sprawdzenia, czy wyborca jest uprawniony do głosowania i czy nie głosował wielokrotnie. Rezultaty głosowania są przechowywane wyłącznie w formie sumarycznej.

Za zatwierdzanie list, nadzór nad etapami głosowania, zmiany stanu, odpowiada Komisja wyborcza.


4. System do obsługi hotelu

Celem systemu jest umożliwienie rezerwacji miejsc hotelowych gościom oraz obsługa pobytu.

 • Rezerwowane są pokoje (1,2,3,4 osobowe) na określone terminy. W zależności od wiarygodności klienta może być wymagany zadatek.
 • Po przyjeździe gościa przydzielany jest mu pokój.
 • Jeżeli gość nie pojawi się w określonym terminie, rezerwacja jest anulowana. Podobnie, jeżeli zadatek nie zostanie wpłacony. Rezerwacja może zostać podtrzymana (i zmodyfikowana) przez pracownika recepcji (np.: po telefonicznej weryfikacji), mimo, że gość nie pojawi się w wyznaczonym terminie.
 • System obsługuje także wymeldowanie gościa
 • Wystawiane faktur
 • Zmianę stanu pokoju (np. do remontu, awaria, wysprzątany)
 • Sprzątanie, zgłaszanie i naprawę usterek

W zależności od wielkości hotelu mogą być rezerwowane konkretne pokoje (pensjonat) lub pokoje okreslonego typu (jedno, dwu, trzyosobowe, itd. bez określenia numeru). Należy zdecydować na początku, jaki typ hotelu obsługujemy.


5. System rezerwacji miejsc hotelowych

System umożliwia rezerwację miejsc w wielu hotelach/pensjonatach/apartamentach. Zakładamy, że jest to usługa integrująca informacje z wielu źródeł. Należy przewidzieć warianty procesu rezerwacji: dla pojedynczych apartamentów system utrzymuje informacje o ich stanie. Dla dużych obiektów w trakcie rezerwacji następuje komunikacja z serwerem składującym dane lokalnie w celu ustalenia, czy są wolne miejsca.

 • Dla pensjonatów/apartamentów rezerwowany jest konkretny lokal na określony termin.
 • Zarządca tego typu lokalu ma interfejs do wprowadzania informacji o zajętych terminach
 • W zależności od parametrów konkretnej oferty wynajmu, system może obciążyć rezerwującego opłatą. którą powinien wnieść wcześniej. Za potwierdzenie wniesienia opłaty odpowiada hotel/pensjonat.
 • System ma funkcje rekomendacji ofert

Dobrym wzorem może być booking.com, airbnb, itd.


6. System sterowania inteligentnym oświetleniem drogowym

Elementem systemu oświetlenia są lampy o zmiennym natężeniu światła oraz czujniki(ruchu, oświetlenia). Po wykryciu pojazdu, lampy przekazują dalej informacje w kierunku ruchu tak, aby z wyprzedzeniem włączyć/rozjaśnić oświetlenie. System umożliwia operatorowi zmianę trybu pracy, a także monitorowanie stanu lamp i wykrytego natężenia ruchu. Uwaga istotne jest zaprojektowanie sterownika (np. diagram stanów) oraz dobór protokołu wymiany informacji.


7. System do zarządzania projektami w metodyce zwinnej

Celem systemu jest zarządzanie projektami. Główne funkcje:

 • możliwość zdefniowania wielu projektów
 • możliwość definiowania funkcjonalności (cech systemu) do zaimplementownia
 • podział na zadania, ich szacowanie oraz monitorowanie stanu realizacji
 • definiowanie iteracji i punktów kontrolnych
 • zarządzanie zespołem (definiowanie członków i ich kompetencji)
 • przydział członków zespołu do zadań
 • zgłaszanie i rozwiązywanie problemów.

Proponuje się wykorzystać praktyki metodyki Scrum.


8. System identyfikacji pracowników ochrony wykorzystujący technologię RFID

Pracownicy ochrony dużego obiektu wyposażeni są w znaczniki RFID. System wykorzystuje je do lokalizowania pracowników ochrony, wykrywania interwencji (koncentracja kilku pracowników), zapewnienia pokrycia (pracownik powinien okresowo pojawić się w danej strefie), nadzorowania przebiegu obchodów nocnych, sterowania światłami podczas obchodów. Aktualne dane są prezentowane operatorowi, zdarzenia w systemie są logowane.

Interesujące informacje: http://www.openbeacon.org/


9. Inteligentny budynek

W inteligentnym budynku zainstalowane są czujniki ruchu, temperatury, dymu, itp. Możliwe jest sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, wykrywanie sytuacji nietypowych, jak dym, ruch w pomieszczeniach poza wyznaczonymi godzinami. Stan pomieszczeń oraz alarmy są prezentowane na konsoli operatora. System może automatycznie powiadamiać odpowiednie służby (ochrona, straż pożarna) w przypadku braku reakcji operatora na sytuację alarmową.

Inteligentny budynek zawiera pewną liczbę lokali (biur lub mieszkań), które składają się z pomieszczeń. Do pomieszczenia przypisane są czujniki i siłowniki (sterowniki). Można spodziewać się, że będą one miały np. adresy sieciowe typu 'host:port/lokal7/pok2/ogrzewanie' oraz zależny od typu interfejs (patrz rozdział IDD).

Należy uwzględnić funkcje konfiguracyjne.


10. Automatyczny parking

Przy wjeździe na parking fotografowany jest przód wjeżdżającego samochodu i przeprowadzone rozpoznanie tablicy rejestracyjnej. System wpuści pojazd, jeżeli rozpoznanie przebiegnie pomyślnie. Przy wyjeździe kierowca wprowadza numer rejestracyjny na terminalu. Pojawia się wówczas zdjęcie, klient akceptuje je i naliczana jest opłata. Po przyjęciu opłaty samochód może opuścić parking (w ciągu określonego czasu). Podczas wyjazdu również rozpoznaje się tablicę, w celu uniknięcia oszustw. W przypadku błędów, konieczny jest kontakt z operatorem. Może on przeglądając zarejestrowane zdjęcia określić czas wjazdu i wyjazdu. Operator może też podjąć decyzję o wpuszczeniu bez opłat pojazdów służb ratowniczych, policji, oczyszczania. System zbiera statystyki oraz prezentuje je kierownikowi/właścicielowi parkingu. System może mieć kilka bramek wjazdowych i wyjazdowych. Zdarzenia wjazdu i wyjazdu powiązane są z bramkami.

Należy uwzględnić funkcje konfiguracyjne.


11. System typu Sylabus

Celem systemu jest definiowanie planów studiów: kierunków, specjalności, przedmiotów oraz ich opisów (w tym efektów kształcenia). Można wzorować się na układzie sylabusów AGH. Uprawnieni użytkownicy to koordynator, administrator oraz komisja zatwierdzająca/zgłaszająca uwagi do sylabusa.


12. System do zarządzania procesem dyplomowania

Główne funkcje systemu:

 • definiowanie tematów prac dyplomowych
 • zatwierdzanie i publikowanie
 • etapy: wybór tematów i zapisy, oddanie pracy, obrona
 • statystyki i raporty

13. System do publikacji rozkładów jazdy pojazdów komunikacji miejskiej Celem systemu jest umożliwienie przygotowania i publikacji w Internecie rozkładów jazdy (rozkład jazdy danej linii, rozkład jazdy z określonego przystanku). Należy uwzględnić funkcje przyspieszające tworzenie rozkładu - np. kopia trasy i zmiana czasu rozpoczęcia, automatyczne skalowanie czasu, itp. Rozkłady jazdy są wersjonowane, publikacja następuje w przypisanym czasie.


14. System obsługi przychodni zdrowia

System umożliwia rejestrację pacjentów na wizyty u lekarza. Dany lekarz pełni dyżur w określonym dniu przez określony czas. Wizyty umawiane są na konkretne terminy. Pracownik rejestracji może wprowadzić pokrywające się terminy wizyt. Lekarze mają specjalności. Podczas wizyt mogą wystawiać recepty, zwolnienia i dawać skierowania. Należy uwzględnić współczesne systemy (e-recepty, rejestracja zwolnień)

Możliwości:

 • Przeglądanie listy lekarzy (i specjalności oraz wolnych terminów wizyt)
 • Dodanie wizyty
 • Odwołanie wizyty
 • Edycja listy pacjentów
 • Edycja listy lekarzy i terminarza dyżurów
 • Wypisywanie dokumentów przez lekarza

15. Restauracja/kawiarnia

System ma umożliwiać przyjmowanie zamówień przez kelnerów. Kelner obsługując stolik przyjmuje zamówienie i wprowadza dane do urządzenia mobilnego (np. tabletu) pracującego w lokalnej sieci WiFi. Zamówienie dla danego stolika jest przekazywane do serwera. Zamówienie odbierane jest w kuchni, gdzie są przygotowywane potrawy. Gotowe potrawy wystawiane są na tacce z numerem zamówienia. Kelner odbiera tackę, sprawdza numer i zanosi potrawy do stolika. Zamówienie może być realizowane w kilku etapach. System umożliwia wystawienie rachunku oraz potwierdzenie przyjęcia opłaty.


16. System do konfiguracji i zakupu sprzętu komputerowego

Celem systemu jest wspomaganie klienta przy składaniu zamówienia na zestaw(y) komputerowe (system ma mieć charakter ogólny, ale składanie zestawu komputerowego jest dobrym przykładem).

System ma wbudowane reguły opisujące wymagane i opcjonalne elementy zestawu. Klient wybierając komponenty powinien być informowany, czy zestaw zawiera wszystkie wymagane elementy i świadomie podejmować decyzję o zamówieniu elementów nadmiarowych (np. karty dźwiękowej, gdy karta jest zintegrowana z płytą główną).

Należy także uwzględnić funkcje dla obsługi (definiowanie nowych komponentów, kategorii, zmiana stanu magazynowego, zmiana ceny, promocje)


17.Internetowy serwis biura podróży

System pozwala na publikację oferty biura podróży oraz rezerwację miejsc. Specyfikacja oferty obejmuje informacje o lokalizacji, warunkach pobytu, wyżywieniu, zdjęcia, wycieczki fakultatywne.

Oferta obejmuje imprezy (miejsce, czas trwania, opcje zakwaterowania). Uczestnik imprezy rezerwuje termin dla określonej liczby osób. Wymagane jest podanie danych osobowych i kontaktowych. Dla każdej imprezy są określone terminy dokonywania wpłaty wstępnej i końcowej. Po dokonaniu wpłat zmienia się odpowiednio status rezerwacji (obsługuje to pracownik biura).


18. Laboratorium diagnostyczne

Celem systemu jest obsługa laboratorium diagnostycznego. Laboratorium pobiera materiał do badań (i opłaty). Część badań wykonuje na miejscu, część zleca do innej placówki. Laboratorium wydaje wyniki badań w formie papierowej (druk), przesyła je na wskazany adres e-mail, umożliwia też sprawdzenie, czy badania są gotowe do odbioru.


19. Administracja nieruchomości

Dane: lokal i właściciel, stawki (administracja, ogrzewanie, zużycie wody, sprzątanie, podatki, itd.), naliczone opłaty, konto lokalu

Procesy: definiowanie danych lokali, ustalanie stawek, naliczanie opłat, rejestracja wpłat, rozliczanie wskazań liczników, rejestracja wpłat, raportowanie zaległości.


20. Ewidencja nieruchomości do celów podatkowych

Dane: działki, lokale, budynki (lokale i budynki powiązane z działką), właściciele, stawki podatku

Procesy: zarządzanie działkami (dodaj, usuń, modyfikuj), zarządzanie lokalami i budynkami, zarządzanie właścicielami, zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania, wydanie decyzji o kwocie podatku, rejestracja wysyłki decyzji, wyznaczanie zaległości podatkowych, wysyłanie monitów


21. Serwis biura nieruchomości

System ma umożliwić publikację oferty biura nieruchomości oraz umożliwiać zgłaszanie ofert

Możliwości

 • Przeglądanie
 • Wyszukiwanie według różnych kryteriów
 • Zgłaszanie ofert (oferty zgłoszone nie są automatycznie publikowane)
 • Zarządzanie kontaktami z klientami (oglądającymi ofertę): terminarz spotkań, umowy, dostarczone materiały
 • Eksport ofert do zewnetrznych serwisów (jak grataka/otodom)

22. Sklep internetowy Kategorie towarów. Różne własności w zależności od kategorii. Możliwość publikowania nowych towarów i zmiany stanu. Zakupy (obsługa koszyka, podsumowanie, płatność). Funkcje dla obsługi sklepu (zmiana statusu, kompletowanie, wysyłka, przyjmowanie zwrotów)

23. Wypożyczalnia samochodów Samochody są wypożyczane i zwracane do stacji parkowania). Możliwość rezerwacji pojazdu w danej stacji wraz z określeniem czasu wypożyczenia i miejsca zwrotu. Interfejs klienta i obsługi w postaci aplikacji webowej (i opcjonalnie mobilnej). Zgłoszenie awarii, wypadków, itp.

24. Komis samochodowy Przyjmowanie pojazdów w komis (i wystawianie własnych). Publikacja ogłoszeń wraz ze zdjęciami. Interfejs pracownika obsługi i klienta. Interfejs do serwisu ogłoszeniowego (typu otomoto).

25. Carpooling Publikacja informacji o planowanych przejazdach i liczbie wolnych miejsc. Wyszukiwanie przejazdów, możliwość rezerwacji przejazdu jako pasażer. Propozycja modelu biznesowego uwzględniającego potrzeby przewoźników oraz właścicieli platformy. Oceny przewoźników.

26. Dania z dowozem Serwis dla restauracji (baru mlecznego) obsługującego klientów wyłącznie w formie zdalnej. Dla restauracji - publikacja menu na kolejne dni (np. w horyzoncie tygodniowym). Dla klienta - wybór potraw, składanie zamówień płatność online. Dla obsługi - kompletowanie zamówień i dowóz. Zmiana stanu menu online (np.. Liczba dostępnych dań).

Grupa może zaproponować własny temat. Można go realizować po uzgodnieniu z prowadzącym.

Proponowany system powinien mieć jednak pewną złożoność pozwalającą na zbudowanie modeli w języku UML obejmujących analizę dziedziny, przypadki użycia, projekt architektury, projekt komponentów, moduł bazy danych, itd. Proszę zwrócić uwagę, że nie specyfikujemy algorytmów, stąd np. prototypowy system optymalizacji dla jakiegoś problemu, w którym wprowadzana jest macierz i uzyskiwane wyniki optymalizacji wraz z towarzyszącymi wykresami nie bardzo nadaje się.

specif/tematy_projektow.txt · Last modified: 2023/10/01 02:22 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0