Akademia Górniczo-Hutnicza
Im. Stanisława Staszica



Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Katedra Automatyki








Igor Wojnicki



Regułowa maszyna wnioskująca rozszerzająca możliwości przetwarzania wiedzy Systemów Zarządzania Relacyjnymi Bazami Danych







ROZPRAWA DOKTORSKA






PROMOTOR: dr hab. inż. Antoni Ligęza
Kraków 2004
AGH
University of Science and Technology



Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science
and Electronics
Institute of Automatics







Igor Wojnicki



A Rule-based Inference Engine Extending Knowledge Processing Capabilities of Relational Database Management Systems
PH.D. DISSERTATION






ADVISOR: Antoni Ligęza, Ph.D.






Krakow 2004



Igor Wojnicki 2005-11-07