Literatura

Analiza strukturalna

  1. Yourdon E.: Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996
  2. Stary opis metody SART na potrzeby laboratorium KSS (SART = Structured Analysis Real-Time). Dokument opisuje metodę rozszerzoną, ale są też przykłady standardowych specyfkacji. Jest też tam przykład definicji słownika danych.
  3. Przykład - system składania zamówień (około 1998) :!: Ta forma słowika danych nie jest zalecana
  4. Google: DFD, ERD, Precondition Postcondition

UML

  1. Cockburn Alistair Jak pisać efektywne przypadki użycia
  2. Schneider Geri, Winters Jason P. Stosowanie przypadków użycia
  3. Booch G.,Rumbaugh J.,Jacobson I.:The Unified Modeling Language User Guide.Addison-Wesley, 1998, tłum. Na język polski: UML przewodnik użytkownika. WNT 2001
  4. Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski: UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion

Inne zasoby

  1. Antywzorce w stosowaniu UML :!: Koniecznie należy przeczytać
io/refs.txt · Last modified: 2012/10/16 12:53 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0