Projekt końcowy - tematy i rejestracja

Zarejestruj temat :!:

 • Uwaga:!: Przed zarejestrowaniem tematu sprawdź, czy nie jest zajęty. Temat może zarezerwować tylko jedna grupa.
 • Temat projektu musi być INNY, niż temat realizowany podczas ćwiczeń

Projekt - lista zarezerwowanych tematów

Realizacja

Podczas realizacji projektu każda grupa jest zobowiązana co najmniej dwa razy pojawić się w terminie zajęć w celu przedstawienia postępu prac.

Dokumentacja ma zostać zrealizowana zgodnie z szablonem dokumenatcji projektu.

Zalecane punkty kontrolne:

 • dokument wizji, analiza dziedziny i identyfikajca przypadków użycia (bez scenariuszy)
 • opracowane scenariusze przypadków użycia oraz jeden zestaw diagramów dokumentujący projekt (klasy + diagram sekwencji)

Lista tematów

1. System telemedyczny

Zadaniem systemu jest monitorowanie stanu zdrowia pacjentów. W zależności od typu i stopnia ciężkości schorzenia monitorowaniem objęty jest pewien zestaw parametrów (np.: stężenie cukru, przepływ powietrza przez oskrzela, itd. Pacjent codziennie wprowadza dane na stronie internetowej lub w mobilnej aplikacji. W przypadku braku danych system może wysyłać ponaglenia (SMS, e-mail). System zawiera moduł analizy, który określa stan pacjenta (bez zmian, zaostrzenie, itd). System alarmuje przez SMS lub e-mail w przypadku zaostrzeń.


2. System gromadzenia dokumentacji medycznej

System przechowuje dokumentację w formie elektronicznej. Są to: pliki tekstowe, obrazy, wskanowane dokumenty, rekordy pochodzące z wymiany z zewnętrznymi systemami. System umożliwia dostęp do dokumentacji grupie uprawnionych użytkowników (pacjent, rodzina, lekarz prowadzący, na żądanie inna osoba.). Wprowadzanie dokumentacji może odbywa się zdalnie (pacjent przesyła obrazy dokumentów) lub w siedzibie firmy obsługującej system.

Interfejs wymiany danych w systemach medycznych określa standard HL7 (lub inne otwarte standardy). Proszę przejrzeć i wytypować elementy interfejsu


3. System ochrony dużego obiektu (typu lotnisko, centrum handlowe)

Celem systemu ochrony jest monitorowanie stanu bezpieczeństwa dużego obiektu. System wyposażony jest w czujniki: kamery, czujniki podczerwieni, dymu, mikrofony, itd. Odpowiednie moduły automatycznego wykrywania (poza zakresem specyfikacji) generują różnego typu alarmy. Zadaniem dyspozytora jest zatwierdzenie lub odrzucenie alarmów. Dla zatwierdzonego alarmu następuje reakcja - system automatycznie powiadamia grupę ochrony i kieruje do odpowiedniego sektora, grupa ochrony składa raport o etapach reakcji, rozmowy są nagrywane itd.


4. System wspierający prowadzenie śledztwa przez oficerów policji

Celem systemu jest wsparcie dla prowadzenia śledztwa przez oficera policji obejmujące:

 • zarządzanie prowadzonymi sprawami (dodawanie, modyfikacje)
 • zarządzanie informacją o osobach związanych ze sprawą (występujących w rolach podejrzanych, świadków)
 • przydział oficerów prowadzących do sprawy
 • przechowywanie dokumentacji - plików tekstowych, zdjęć, materiałów wideo
 • kontrola dostępu do dokumentacji

5. Interfejs do systemu informacji policyjnej KSIP

System KSIP przechowuje zarejestrowane informacje o:

 • zdarzeniach (przestępstwach i wykroczeniach)
 • osobach (podejrzanych, poszukiwanych, ukrywających się)
 • rzeczach związanych z przestępstwami
 • osobach prawnych lub innych organizacjach

Celem podlegającego specyfikacji systemu jest zapewnienie interfejsu do systemu KSIP obejmującego:

 • Zarządzanie prawami dostępu do danych (odczyt)
 • Zarządzanie prawami wprowadzania danych
 • Dokonywanie zapytań mających na celu wyszukiwanie informacji
 • Rejestrowanie (logowanie) wszelkich zdarzeń w systemie (zmian praw dostępu, typów zapytań i odpowiedzi)
 • Audytowanie (przeglądanie logów)

Do opracowania na podstawie


6. System powiadamiania Alert

Koncepcja systemu powiadamiania polega na tym, że użytkownik wyposażony w urządzenie mobilne (np.: smartfon z systemem Android) przesyła informację o potencjalnych niebezpieczeństwach, utrudnieniach w ruchu, wypadkach, warunkach pogodowych, zniszczeniach w infrastrukturze do centralnego systemu. Informacja zawiera zdjęcie, pozycję GPS klasyfikację typu przekazywanej informacji na podstawie słownika wbudowanego w aplikację, czas i ewentualnie krótki opis. Zgłoszenie może nastąpić on-line lub np.: po osiągnięciu sieci WiFi.

Zdarzenia przesłane do systemu są:

 • wstępnie przetwarzane automatycznie (np. wykrywanie na podstawie obrazu deszczu, śniegu, awarii świateł)
 • przeglądane przez operatora i zatwierdzane (klasyfikowane).

Lista zaakceptowanych zdarzeń jest pokazywana na mapie.


7. Mobilny system informowania o sytuacji drogowej

Użytkownik ruchu drogowego jest wyposażony w w urządzenie mobilne (np.: smartfon z systemem Android). Zadaniem systemu jest wyświetlanie na ekranie urządzenia mobilnego kontekstowych (tzn. związanych z przebywanym odcinkiem) informacji o utrudnieniach w ruchu, sytuacji pogodowej, wypadkach, dobrej przejezdności dróg, zalecanych drogach.

Informacje do wyświetlenia są przechowywane (i dynamicznie uaktualniane) po stronie serwera i w zależności od położenia (kierunku ruchu) przekazywane do urządzenia mobilnego.

Specyfikacja powinna obejmować:

 • konfigurację urządzenia mobilnego (jakie informacje powinno otrzymać, z jakiego obszaru)
 • interfejs centralnego systemu umożliwiający wprowadzanie informacji drogowych (manualnie lub przez zautomatyzowany zewnętrzny system)

8. System nadzoru i sterowania ruchem

Operator nadzorujący ruch drogowy widzi przed sobą mapę połączeń drogowych oraz informacje o (a)natężeniu ruchu, (b) specjalnych zdarzeniach, np. wypadkach.

Na mapie naniesione są obiekty, których parametry można zmienić:

 • skrzyżowania z sygnalizacją świetlną - długość fazy świateł
 • pary lub ciągi skrzyżowań - możliwość synchronizacji świateł dla założonej prędkości przejazdu
 • tablice świetlne: możliwość wprowadzenia napisów informacyjnych

Specyfikacja powinna obejmować:

 • identyfikacja przypadków użycia (definiowanie skrzyżowań wraz z fazami i tablic świetlnych oraz sterowanie)
 • projekt (formularze, komponenty odpowiedzialne za logikę, w tym walidację decyzji operatora, logowanie)

9. Symulator ruchu drogowego (mikrosymulacja)

Symulator ma pozwalć na przeprowadzenie analizy ruchu indywidualnych pojazdów w pewnym obszarze miasta.

 • Import mapy
 • Definiowanie skrzyżowań i ich własności (fazy świateł)
 • Róże przypadki użycia dla konfiguracji zachowania pojazdów:
  • Definiowanie częstotliowości wjazdu (pojawiania się pojazdów)
  • Prawdopodobieństwa wyboru kierunku ruchu
  • Losowanie tras (np: sypialnie - biura, sypialnie - centra handlowe)

10. System do wyświetlania rozkładów jazdy pojazdów komunikacji miejskiej Celem systemu jest publikacja w Internecie rozkładów jazdy (rozkład jazdy danej linii, rozkład jazdy z określonego przystanku). Projektując system można wzorować się na serwisie MPK.


11. System rejestracji pacjentów

System umożliwia rejestrację pacjentów na wizyty u lekarza. Dany lekarz pełni dyżur w określonym dniu przez określony czas. Wizyty umawiane są na konkretne terminy. Pracownik rejestracji może wprowadzić pokrywające się terminy wizyt.

Możliwości:

 • Przeglądanie listy lekarzy (i specjalności oraz wolnych terminów wizyt)
 • Dodanie wizyty
 • Odwołanie wizyty
 • Edycja listy pacjentów
 • Edycja listy lekarzy i terminarza dyżurów

12. Obsługa gabinetu stomatologicznego

System umożliwia rejestrację pacjentów przez pracownika gabinetu. System przechowuje informację o wykonanych zabiegach (np.: uzupełnianie ubytków) oraz pozwala na wyliczenie należności

Możliwości:

 • Rejestracja wizyt
 • Rejestracja danych pacjenta
 • Rejestracja wykonanych zabiegów
 • Ustalenie cennika zabiegów
 • Obliczenie należności i rejestracja wpłaty

13. Restauracja/kawiarnia

System ma umożliwiać przyjmowanie zamówień przez kelnerów. Kelner obsługując stolik przyjmuje zamówienie i wprowadza dane do komputera PDA pracującego w lokalnej sieci WiFi. Zamówienie dla danego stolika jest przekazywane do serwera. Zamówienie odbierane jest w kuchni, gdzie są przygotowywane potrawy. Gotowe potrawy wystawiane są na tacce z numerem zamówienia. Kelner odbiera tackę, sprawdza numer i zanosi potrawy do stolika. Zamówienie może być realizowane w kilku etapach. System umożliwia wystawienie rachunku oraz potwierdzenie przyjęcia opłaty.


14. Serwis umożliwiający rezerwację zasobów (sal, laptopów, rzutników)

Celem systemu jest rezerwacja dzielonych zasobów (sali, laptopów, rzutników). System ma umożliwiać rezerwację na konkretny termin oraz rezerwacje powtarzalne (np. co tydzień).

Zadaniem administratora jest ustalanie listy zasobów oraz rejestracja kont użytkowników. Rezerwacja zasobu wymaga uwierzytelniania (podania hasła przez użytkownika).


15. Internetowy serwis bankowy

Celem systemu jest umożliwienie klientowi wykonywanie operacji bankowych przez Internet. Należy założyć, że system jest interfejsem do istniejącego systemu bankowego, w którym przechowywane są informacje o klientach, kontach, lokatach, rejestrowane operacje. Istniejący system zapewnia odpowiednie metody pozwalające na dostęp do przechowywanych w nim danych i wykonywanie niezbędnych operacji..

Możliwości: wyświetlanie wyciągów i historii rachunku, wysyłanie przelewów, odwoływanie przelewów, składanie zleceń stałych, zakładanie i zrywanie lokat


16. System do rozdawania i oceny projektów dla grup studentów

System pozwala na publikowanie tematów projektów realizowanych w ramach zajęć i zapisy grup studentów na realizację danego projektu.

Możliwości: definiowanie i publikowanie tematów projektów, rejestracja grup wykonawców (rezygnacja z projektu, dopisanie członków grupy), przesyłanie dokumentów składających się na projekt, wystawianie ocen przez prowadzącego.


17. System do konfiguracji i zakupu sprzętu komputerowego

Celem systemu jest wspomaganie klienta przy składaniu zamówienia na zestaw(y) komputerowe (system ma mieć charakter ogólny, ale składanie zestawu komputerowego jest dobrym przykładem).

System ma wbudowane reguły opisujące wymagane i opcjonalne elementy zestawu. Klient wybierając komponenty powinien być informowany, czy zestaw zawiera wszystkie wymagane elementy i świadomie podejmować decyzję o zamówieniu elementów nadmiarowych (np. karty dźwiękowej, gdy karta jest zintegrowana z płytą główną).


18. System do rezerwacji miejsc hotelowych

Celem systemu jest umożliwienie rezerwacji miejsc hotelowych gościom. Rezerwowane są pokoje (1,2,3,4 osobowe) na określone terminy. Po przyjeździe gościa przydzielany jest mu pokój. Jeżeli gość nie pojawi się w określonym terminie, rezerwacja jest anulowana. Rezerwacja może zostać podtrzymana (i zmodyfikowana) przez pracownika recepcji (np.: po telefonicznej weryfikacji), mimo, że gość nie pojawi się w wyznaczonym terminie.


19. Internetowy serwis biura podróży

System pozwala na publikację oferty biura podróży oraz rezerwację miejsc.

Oferta obejmuje imprezy (miejsce, czas trwania, opcje zakwaterowania). Uczestnik imprezy rezerwuje termin dla określonej liczby osób. Wymagane jest podanie danych osobowych i kontaktowych. Dla każdej imprezy są określone terminy dokonywania wpłaty wstępnej i końcowej. Po dokonaniu wpłat zmienia się odpowiednio status rezerwacji (obsługuje to pracownik biura).


20. System raportowania czasu pracy nad projektami

Zadaniem systemu jest raportowanie czasu pracy nad projektami (np. informatycznymi). Pracownik okresowo sporządza raport, w którym podaje sumaryczny czas pracy w danej jednostce czasu (dniu, tygodniu) oraz procent czasu poświęcony na realizację poszczególnych projektów.

System pozwala na definicję aktywnych projektów oraz przydział pracowników do projektów.


21. Internetowy system badania opinii publicznej

Administrator systemu przygotowuje ankietę. Ankieta składa się z pytań, na które można odpowiadać:

 • wybierając jedną z możliwości
 • podając ocenę liczbową
 • wpisując dane (np.: kod pocztowy, wiek, tekst)

Pytania mogą być połączone w grupy, które będą wyświetlane na pojedynczej stronie.

Gotowa ankieta jest publikowana i może być wypełniana przez internautę

System powinien pozwalać na statystyczne opracowanie wyników.

—-

22. Internetowy system do głosowania

System pozwala na przeprowadzenie głosowania za pośrednictwem Internetu. Administrator opracowuje zbiór list zawierających nazwiska kandydatów oraz podaje ograniczenia – przy ilu nazwiskach można postawić krzyżyk.

Głosujący rejestruje się w systemie (sprawdza się na liście wyborców) podając dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL. Otrzymuje wtedy kartę głosowania, czyli kod. Kod może zostać wykorzystany przy głosowaniu. System wykorzystuje go wyłącznie do sprawdzenia, czy wyborca jest uprawniony do głosowania i czy nie głosował wielokrotnie. Rezultaty głosowania są przechowywane wyłącznie w formie sumarycznej.


23. Laboratorium diagnostyczne

Celem systemu jest obsługa laboratorium diagnostycznego. Laboratorium pobiera materiał do badań (i opłaty).. Część badań wykonuje na miejscu, część zleca do innej placówki. Laboratorium wydaje wyniki badań w formie papierowej (druk), przesyła je na wskazany adres e-mail, umoliwia też sprawdzenie, czy badania są gotowe do odbioru.


24. Wirtualny indeks

System umożliwia wpisywanie ocen studentom. Dane student, kierunek, specjalność, przedmiot, ocena

Procesy zarządzanie studentami, kierunkami, specjalnościami. Wprowadzanie ocen z przedmiotów, otwieranie/zamykanie protokołu


25. Administracja nieruchomości

Dane: lokal i właściciel, stawki (administracja, ogrzewanie, zużycie wody, sprzątanie, podatki, itd.), naliczone opłaty, konto lokalu

Procesy: definiowanie danych lokali, ustalanie stawek, naliczanie opłat, rejestracja wpłat, rozliczanie wskazań liczników, rejestracja wpłat, raportowanie zaległości.


26. Ewidencja nieruchomości do celów podatkowych

Dane: działki, lokale, budynki (lokale i budynki powiązane z działką), właściciele, stawki podatku

Procesy: zarządzanie działkami (dodaj, usuń, modyfikuj), zarządzanie lokalami i budynkami, zarządzanie właścicielami, zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania, wydanie decyzji o kwocie podatku, rejestracja wysyłki decyzji, wyznaczanie zaległości podatkowych, wysyłanie monitów


27. Serwis biura nieruchomości

System ma umożliwić publikację oferty biura nieruchomości oraz umożliwiać zgłaszanie ofert

Możliwości

 • Przeglądanie
 • Wyszukiwanie według różnych kryteriów
 • Zgłaszanie ofert (oferty zgłoszone nie są automatycznie publikowane)
 • Zarządzanie kontaktami z klientami (oglądającymi ofertę): terminarz spotkań, umowy, dostarczone materiały
io/projekt_tematy.txt · Last modified: 2013/12/09 12:57 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0