Tematy zadań i rejestracja

Rejestracja

Zarejestruj temat :!: Uwaga :!: Przed zarejestrowaniem tematu sprawdź, czy nie jest zajęty. Maksymalnie dwie grupy (z trzech terminów zajęć) mogą wybrać ten sam temat

Zadania - lista zarezerwowanych tematów

Funkcja do rejestracji jest niestety bardzo prymitywna, za co z góry przepraszam. Działanie jej polega na dopisywaniu kolejnych wierszy do pliku tekstowego. Nanosząc ręcznie poprawki najłatwiej jest mi usuwać całe wiersze.

  • Jeśli 1-2 osobowa grupa chce dodać kolejną osobę - proszę zarejestrować jeszcze raz wpisując wszystkich członków grupy. Wcześniejszy wpis zostanie usunięty
  • Jeżeli grupa chce zmienić temat - proszę zarejestrować jeszcze raz grupę i nowy temat.

Lista tematów

1. Zakupy w sklepie internetowym

Dane towar, lista towarów, koszyk, zamówienie, dane osobowe klienta
Procesy wyświetlanie grup towarów, wyświetlanie towarów w grupie, wyświetlanie opisu towaru, dodawanie towarów do koszyka, składanie zamówienia, przesyłanie potwierdzenia przez e-mail

2. Wystawianie faktur

Dane towar, lista towarów, dane klienta, lista klientów, faktura, pozycja faktury
Procesy wyszukiwanie towarów, wyświetlanie towarów, dodawanie towaru do faktury (tworzenie nowej pozycji), wybór klienta z listy lub wprowadzenie danych klienta, wystawienie faktury, wydruk faktury

3. Rejestracja pojazdu używanego

Dane umowa kupna lub faktura, dowód rejestracyjny, umowa ubezpieczenia, tablice rejestracyjne, wniosek, dane sprzedającego (współwłaścicieli), dane nabywcy (współwłaścicieli), tymczasowy dowód rejestracyjny, dowód rejestracyjny
Procesy przyjęcie i weryfikacja dokumentów, przyjęcie tablic, nadanie numeru rejestracyjnego, wystawienie dowodu tymczasowego, weryfikacja w bazie skradzionych pojazdów, przesłanie zleceń wydruku, odbiór wydrukowanych dowodów rejestracyjnych, wydanie dowodu rejestracyjnego

4. Obsługa pacjenta w przychodni zdrowia

Dane dane pacjenta, lista pacjentów, karta, dane lekarza (imię, nazwisko, specjalność, terminy dyżurów), wizyta u lekarza, informacja o przebiegu leczenia, recepta, skierowanie, opis badań
Procesy założenie karty, wydanie karty pacjenta, rejestracja, wizyta, wypisanie informacji o przebiegu leczenia, przyjęcie badań, wystawienie skierowania, wystawienie recepty

5. Obsługa szkody w ruchu drogowym przez ubezpieczyciela

Dane numer szkody, dane sprawcy, dane poszkodowanego, oględziny pojazdu (termin, miejsce), wstępna wycena szkody, faktura warsztatu
Procesy przyjęcie zgłoszenia poszkodowanego nadanie numeru szkody, umówienie miejsca i terminu oględzin pojazdu, sporządzenie opisu uszkodzeń, ustalenie wstępnej wyceny, wypłata odszkodowania, przyjęcie faktury warsztatu, weryfikacja faktury warsztatu.

6. Wysyłka towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej

Dane dane kuriera, dane nadawcy, dane odbiorcy, trasa, opłaty, dokument przewozowy, faktura (dokumenty dołączone), lokalizacja przesyłki, termin odbioru od nadawcy, termin dostawy.
Procesy przyjęcie zgłoszenia od nadawcy, przyjęcie towaru i dokumentów od nadawcy, przewóz towaru do lokalnej centrali dystrybucji, ustalenie trasy i terminu dostawy, przesłanie towaru do centrali właściwej dla odbiorcy, przyjęcie towaru i dokumentów, przewóz towaru do odbiorcy, wystawienie awiza lub dostawa, obsługa dokumentów, przyjęcie płatności, bezpośrednie wydanie towaru.

7. Wypożyczalnia filmów DVD :!: Zajęte :!:

Dane dane klienta, film, egzemplarz płyty
Procesy zarejestruj klienta, wypożycz film, przedłuż wypożyczenie, przyjmij zwrot, dodaj film, usuń film, wystaw fakturę.

8. Obsługa rachunku bankowego :!: Zajęte :!:

Dane dane klienta, konto, operacja, historia operacji, wpłata, wypłata, przelew, lokata
Procesy załóż, usuń konto, załóż, zerwij lokatę, zakończ lokatę w terminie, przyjmij wpłatę, dokonaj wypłaty, wykonaj przelew.

9. System rezerwacji i sprzedaży biletów kinowych

Dane dane rezerwacji, dane biletu, grafik sali kinowej
Procesy rezerwacja biletu, sprzedaż biletu objętego rezerwacją, sprzedaż biletu nieobjętego rezerwacją, anulowanie rezerwacji, realizacja rezerwacji, wyświetlenie grafiku, wydruk biletu.

10. Biblioteka :!: Zajęte :!:

Dane dane pozycji, egzemplarz, dane klienta, wypożyczenia
Procesy dodaj, usuń, edytuj (definiuj) pozycję katalogu, dodaj, usuń, edytuj (definiuj) dane klienta, rejestruj wypożyczenie, rejestruj zwrot

11. System do składania i realizacji zamówień

Dane towar, dane klienta, zamówienie,
Procesy definiuj towar, definiuj klienta, przyjmij zamówienie, potwierdź zamówienie, rejestruj wpłatę, wyślij towar, wyślij upomnienie

12. Obsługa odbiorców (energii elektrycznej, gazu)

Dane klient, punkt odbioru, zgłoszenie awarii, raport obsługi technicznej, ekipa techniczna, urządzenia, liczniki
Procesy rejestracja umów, obsługa techniczna (umawianie na spotkania, sprawdzanie, montaż urządzeń i liczników), odczyt liczników, wystawianie faktur

13. Obsługa abonentów telewizji kablowej

Dane klient, umowa, zlecenie (montażu, aktywacji, zmiany pakietu, zgłoszenie awarii), raport obsługi technicznej, ekipa techniczna
Procesy rejestracja umów, obsługa zleceń, umawianie na terminy, usuwanie awarii

14. Obsługa biura nieruchomości

Dane klient, oferty sprzedaży, wynajmu
Procesy przyjmowanie, usuwanie ofert, wyszukiwanie ofert, umawianie agenta na spotkania, rejestracja umów

15. Administracja nieruchomości

Dane lokal i właściciel, stawki (administracja, ogrzewanie, zużycie wody, sprzątanie, podatki, itd.), naliczone opłaty, konto lokalu
Procesy definiowanie danych lokali, ustalanie stawek, naliczanie opłat, rejestracja wpłat, rozliczanie wskazań liczników, rejestracja wpłat, raportowanie zaległości

16. Wirtualny indeks - System umożliwia wpisywanie ocen studentom

Dane student, kierunek, specjalność, przedmiot, ocena
Procesy zarządzanie studentami, kierunkami, specjalnościami. Wprowadzanie ocen z przedmiotów, otwieranie/zamykanie protokołu

17. Magazyn

Dane towar, lokalizacja, zlecenie wydania lub wysyłki towarów, dane listu przewozowego
ProcesyZarządzanie towarami (dodaj, usuń, edytuj, przenieś), zarządzanie lokalizacjami, przyjmij zlecenie, zamknij zlecenie, wyslij towary

18. Kadry

DaneDane pracownika (w tym stanowisko, jednostka i pensja brutto, dni urlopu).
Procesy

Oblicz składkę ZUS, oblicz zaliczkę na podatek, sporządź deklarację PIT miesięczną, sporządż deklarację roczną, rejestruj przelew wynagrodzenia, rozlicz delegację. Rejestruj urlop, rejestruj zwolnienie|

19. Ewidencja środków trwałych (sprzętu)

Dane opis sprzętu i jego wartość, lokalizacja, jednostka odpowiedzialna, data zakupu, okres amortyzacji
Procesy zarządzanie lokalizacjami, jednostkami. Dodawanie sprzętu, obliczanie amortyzacji (dla sprzętu, jednostki, wszystkich) Złomowanie( wykreślanie z rejestru) sprzętu, spis i wyliczenie braków.

20. Komis samochodowy

Dane dane właściciela, typ pojazdu, opis pojazdu, umowa komisowa (ustalana cena, cena minimalna, marża)
Procesy Dodaj/edytuj sprzedającego, zarządzaj typami pojazdów, sporządź umowę, potwierdź przyjecie pojazdu, modyfikuj umowę, sporządź umowę sprzedaży.

21. Ewidencja nieruchomości do celów podatkowych

Dane działki, lokale, budynki (lokale i budynki powiązane z działką), właściciele, stawki podatku
Procesy zarządzanie działkami (dodaj, usuń, modyfikuj), zarządzanie lokalami i budynkami, zarządzanie właścicielami, zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania, wydanie decyzji o kwocie podatku, rejestracja wysyłki decyzji, wyznaczanie zaległości podatkowych, wysyłanie monitów

22. Zarządzanie projektem informatycznym

Dane członek zepołu, zadanie i podzadania, przydział członków zespołu do zadań/podzadań, harmonogram
ProcesyZarządzanie zespołem (dodawanie, usuwanie, modyfikacja), Definiowanie zadań i podzadań, przydzielanie członków zespołu, definiowanie harmonogramu realizacji zadań, zgłaszanie wykonania zadania, statystyki

23. Dyspozytor taksówek

Dane adres klienta i informacje dodatkowe dotyczące dojazdu, zgłoszenie, informacje o taksówkach, lista wolnych taksówek, bieżąca lokalizacja taksówki, zarezerwowane kursy taksówek
Procesy przyjęcie zgłoszenia telefonicznego, weryfikacja zgłoszenia, wybór wolnej taksówki i przesłanie pod wskazany adres, rezerwacja taksówki na termin, zmiana przydziału taksówki, przyjęcie zgłoszenia o kursie, przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu kursu i lokalizacji taksówki.

24. Dyspozytor karetek

Dane zgłoszenie, status zgłoszenia, informacje o karetkach i ich stanie, lista jednostek SOR, harmonogram dyżurów,
Procesy przyjęcie zgłoszenia telefonicznego, weryfikacja zgłoszenia, wybór wolnej karetki i przesłanie pod wskazany adres, informacje o stanie karetek

25. Sieć sprzedaży bezpośredniej

Dane Sprzedawca, manager lokalny, regionalny, krajowy, towar, klient, sprzedaż, zamówienie,spotkanie
Procesyzarządzanie sprzedawcami, spotkaniami, rejestracja sprzedaży, składanie zamówień, obliczanie prowizji
io/zadania_tematy.txt · Last modified: 2013/10/14 12:48 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0