Zbiory danych

Laboratorium 1/2 Regresja

Laboratorium 5 Regresja logistyczna

 • egzamin-cpp.csv Zbiór zawiera oceny studentów: zaliczenie z języka C, zaliczenie z języka C++ (I termin) oraz wyniki egzaminu z C++ (I termin)
 • egzamin-cpp-train.csv około 50% zbioru egzamin-cpp.csv (stratyfikowane)
 • egzamin-cpp-test.csv pozostałe 50% z zamazaną informacją o wynikach
 • grid.arff Wszystkie wariacje ocen

Laboratorium 6 Klasyfikacja tekstów

Archiwum ZIP zawierające zbiory danych Każdy ze zbiorów reprezentuje grupę dokumentów złożonych z n (n=10,5,3,1) zdań wybranych z pięciu powieści należących do kanonu polskiej literatury klasycznej.

Laboratorium 8 Klasyfikacja (proste dwuwymiarowe obserwacje)

Laboratorium 12 Grupowanie (klasteryzacja)

 1. cl-001.arff równomierny rozkład
 2. cl-002.arff Trzy elipsy
 3. cl-003.arff Trzy elipsy + szum
 4. cl-004.arff Cztery elipsy
 5. cl-005.arff Przesunięte cztery elipsy
 6. cl-006.arff Trzy skupiska o rozkładzie Gaussa
 7. cl-007.arff Trzy skupiska o rozkładzie Gaussa (przesunięte)
 8. cl-008.arff Trzy skupiska o rozkładzie Gaussa (przesunięte)
 9. cl-009.arff Trzy kule
 10. cl-010.arff Osiem kul
med/datasets.txt · Last modified: 2022/03/30 13:13 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0