Eksploracja Danych: Laboratorium 6

Zbiory danych

Archiwum ZIP zawierające zbiory danych Każdy ze zbiorów reprezentuje grupę dokumentów złożonych z n (n=10,5,3,1) zdań wybranych z pięciu powieści należących do kanonu polskiej literatury klasycznej.

Weka

  • Aby włączyć przetwarzanie plików ARFF formacie UTF-8, w wywołaniu należy użyć opcji:

-Dfile.encoding=utf-8

  • Pożądane jest także zwiększenie pamięci VM:

-Xmx3036M

String to Word Vect

Delimiters

 
 	.,;:'"()?!…—-*„”
med/lab_6ed.txt · Last modified: 2023/04/13 12:29 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0