Metody Eksploracji Danych - Wykłady

  1. Wykład 1 Wprowadzenie, zagadnienia regresji, klasyfikacji i grupowania
  2. Wykład 2 Regresja
  3. Wykład 3 Ocena modeli (na przykładzie regresji)
  4. Wykład 4 Klasyfikacja (wstęp), ocena klasyfikacji, regresja logistyczna, przekształcanie danych
  5. Wykład 5 Klasyfikacja (kontynuacja), naiwny model Bayesa, drzewa decyzyjne
  6. Wykład 6 Klasyfikacja (kontynuacja), Support Vector Machines, k-NN
  7. Wykład 7 Grupowanie (klasteryzacja), hierarchiczne, k-means, mieszanina rozkładów Gaussa i EM, DBSCAN, metody oceny
med/wyklady.txt · Last modified: 2018/04/24 00:36 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0