Eksploracja Danych: Laboratorium 4

Kontynuujemy regresję. Będziemy przetwarzali zbiór danych dotyczących wypożyczeń rowerów w ciągu dwóch lat. Opis zadań i kod w notatniku Colab: Bike_Sharing_Dataset.ipynb

:!: Konwersja notatnika Colab na PDF https://github.com/pszwed-ai/lab-eksploracja-danych/blob/main/ConvertNotebookToPDF.ipynb

!wget https://dysk.agh.edu.pl/s/G6ZNziBRbEEcMeN/download/Bike-Sharing-Dataset.zip -O Bike-Sharing-Dataset.zip
!unzip Bike-Sharing-Dataset.zip
!cat Readme.txt
med/lab_4ed.txt · Last modified: 2023/03/22 00:34 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0