Eksploracja Danych: Laboratorium 12

Podczas zajęć będziemy korzystali z funkcji biblioteki Weka wołanych programowo z kodu Java.

Opis zadań (PDF)

:!: Prezentacja na YouTube [24.53]

Zbiory danych

Weka

Należy pobrać archiwum http://prdownloads.sourceforge.net/weka/optics_dbScan1.0.5.zip?download i dodać plik optics_dbScan.jar do projektu.

Kod

Import

import weka.clusterers.SimpleKMeans;
import weka.clusterers.Clusterer;
import weka.clusterers.DBSCAN;
import weka.clusterers.EM;
import weka.core.Instances;
import weka.core.Utils;
import weka.core.converters.ConverterUtils;
import weka.filters.Filter;
import weka.filters.unsupervised.attribute.Add;
import weka.gui.visualize.VisualizePanel;

Załadowanie pliku

ConverterUtils.DataSource source = new ConverterUtils.DataSource("cl-001.arff");
Instances data = source.getDataSet();

Klasteryzacja

SimpleKMeans cls = new SimpleKMeans();
cls.setNumClusters(3);
cls.setPreserveInstancesOrder(true);
cls.buildClusterer(data);

Utworzenie nowego zbioru danych z atrybutem wyjściowym. W analogiczny sposób wołamy dowolny filtr Weka

      Add filter = new Add();
      filter.setAttributeIndex("last");
      int num = cls.numberOfClusters();
      String labels = "cluster0";
      for(int i=1;i<num;i++){
        labels+=", cluster";
        labels+=i;
      }
      filter.setNominalLabels(labels);
      filter.setAttributeName("Cluster");
      filter.setInputFormat(data);
      Instances newData = Filter.useFilter(data, filter);

Dodanie etykiet

      int idx = newData.numAttributes()-1;
      for(int i=0;i<newData.numInstances();i++){
        newData.get(i).setValue(idx, cls.clusterInstance(data.get(i)));
      }

Wizualizacja

  void visualize(Instances data, String title){
    JFrame jf = new JFrame(title); 
    jf.getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 
    VisualizePanel vp = new VisualizePanel();
    vp.setShowClassPanel(true);
    jf.getContentPane().add(vp, BorderLayout.CENTER); 
    jf.addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() { 
      public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent e) { 
       jf.dispose(); 
       System.exit(0); 
      } 
     }); 
    jf.pack(); 
    jf.setSize(600, 450); 
    jf.setVisible(true); 
    vp.setInstances(data);     
  }

Wyniki dla k-means

    Instances centroids = cls.getClusterCentroids();
    for(int i=0;i<centroids.numAttributes();i++){
      System.out.print(centroids.attribute(i));
      System.out.print(",");
    }
 
    for(int i=0;i<centroids.numInstances();i++){
      System.out.println(centroids.get(i));
    }
    System.out.printf(Locale.US, "Error: %f",cls.getSquaredError());

DBSCAN

      DBSCAN cls = new DBSCAN();
      cls.setMinPoints(3);
      cls.setEpsilon(0.1);
      cls.buildClusterer(data);

Wyniki dla EM

    System.out.println(cls);
 • Aby obliczyć log-likehood: należy iterować po instancjach i zsumować cls.logDensityForInstance(data.get(i));

Może się przydać: Jak zapisać panel jako obrazek...

med/lab_12ed.txt · Last modified: 2021/05/22 01:12 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0