O przedmiocie

Przedmiot przeznaczony dla studentów studiów II stopnia na kierunku Matematyka, specjalność Matematyka Finansowa, Wydział Matematyki Stosowanej. Semestr zimowy 2016/2017.


Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Syllabus kursu
Zasady zaliczenia


Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa. Rozkłady prawdopodobieństwa. Wartość oczekiwana i wariancja. Wycena opcji.