O przedmiocie

Przedmiot przeznaczony dla studentów II roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Semestr zimowy 2022/2023.


Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Sylabus
Zasady zaliczenia

WEEK01


Dziedzina, pochodna kierunkowa, pochodne cząstkowe, różniczka. Wzór Taylora.


Ekstrema, ekstrema warunkowe. Funkcja uwikłana.