O przedmiocie

Przedmiot przeznaczony dla studentów I roku studiów I stopnia na kierunku Ochrona Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Semestr letni 2014/2015


Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Syllabus przedmiotu
Zasady zaliczenia przedmiotu

WEEK01


Rachunek zdań. Kwantyfikatory. Działania na zbiorach. Moc zbioru.


Dziedzina i zbiór wartości funkcji. Granica funkcji w punkcie. Otoczenie i sąsiedztwo.


Ciąg arytmetyczny i geometryczny. Granice ciągów. Symbole nieoznaczone.  


Monotoniczność funkcji. Różnowartościowa-iniekcja. Na-suriekcja. Bijekcja. Odwracalność funkcji. 


Przegląd funkcji elementarnych.  Funkcja wykładnicza, logarytmiczna. Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne.


Zadania z granic funkcji. Stosowanie twierdzeń o granicach. 

 


Granice jednostronne. Ciągłość funkcji. Asymptoty funkcji.


Pochodne funkcji złożonych. Pochodna funkcji odwrotnej. Reguła de l’Hospitala.

 


Wyznaczanie ekstremów lokalnych funkcji Przedziały monotoniczności funkcji.


Punkty przegięcia funkcji. Wklęsłość i wypukłość. 


Badanie przebiegu zmienności funkcji.


Pochodne wyższych rzędów. Wzór Taylora.