O przedmiocie

Przedmiot przeznaczony dla studentów II roku studiów I stopnia na kierunku Matematyka, Wydział Matematyki Stosowanej. Semestr letni 2015/2016


Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Syllabus kursu
Zasady zaliczenia

WEEK01


Zbiór zdarzeń elementarnych. Zdarzenie. Sigma ciało.


Rozkład prawdopodobieństwa. Własności miary probabilistycznej w praktyce.

 


Prawdopodobieństwo.


Prawdopodobieństwo geometryczne.

 


Niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo warunkowe.


Prawdopodobieństwo warunkowe. Schemat Bernoulliego.

 


Gęstość. Dystrybuanta.


Wyznaczanie rozkładów zmiennych losowych.

 


Rozkłady zmiennych losowych dyskretnych i ciągłych.


Kolokwium odbędzie się we czwartek 28.04.2016.


Wyznaczanie momentów zwykłych i centralnych zmiennych losowych.


Splot gęstości. Wyznaczanie rozkładów sumy zmiennych losowych dyskretnych.


Kowariancja. Współczynnik korelacji. Niezależność.


Rozkład normalny. Wielowymiarowy rozkład normalny.


Centralne twierdzenia graniczne w zadaniach.


Kolokwium odbędzie się w piątek 10.06.2016.

 


Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego. Granice. Pochodne. Sumy. Całki.


Uruchomiliśmy platformę piazza.com do naszego kursu.