O przedmiocie

Przedmiot przeznaczony dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Matematyka, specjalność Matematyka Ubezpieczeniowa, Wydział Matematyki Stosowanej. Semestr letni 2015/2016


Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Syllabus kursu
Zasady zaliczenia

 

WEEK01


Rozkład gamma. Rozkład wielomianowy. Wyznaczanie rozkładów oraz rozkładów warunkowych pewnych zmiennych losowych. Mediana jako … .


Rozkład beta. Eksperyment statystyczny. Statystyczne modele decyzyjne. Reguły decyzyjne, funkcja straty, funkcja ryzyka. Niedopuszczalność reguły.

 


Rozkład Pareto. Statystyka. Statystyka swobodna.


Rozkład geometryczny. Statystyka dostateczna. Kryterium faktoryzacji.

 ...