O przedmiocie

Przedmiot przeznaczony dla studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Matematyka, specjalność Matematyka Finansowa, Wydział Matematyki Stosowanej. Semestr zimowy 2022/2023.


Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Syllabus kursu
Zasady zaliczenia

 


Wartość pieniądza w czasie. Kapitalizacja i dyskontowanie. Kredyt.


Założenia modelu. Strategia i jej wartość. Arbitraż.


Opcje europejskie kupna i sprzedaży – analiza, wypłaty, wyznaczanie ceny. Pozycja długa i krótka. Osłona przed ryzykiem. Opcje na waluty.


Oczekiwany zwrot i wariancja w inwestycje w walor ryzykowny oraz instrument pochodny. Prawdopodobieństwa martyngałowe. Źle wycenione opcje – arbitraż.

 


Związek pomiędzy zmienną K i S(1). Ogólna postać prawdopodobieństw matryngałowych. Wypłaty z instrumentu pochodnego a jego replikacja.


Szukanie arbitrażu w modelu trójmianowym. Portfel sub i superreplikujący.

 


Jednokrokowy model dwumianowy i trójmianowy. Wycena instrumentów pochodnych. Szukanie arbitrażu.


Drzewo dwumianowe. Strategia w modelu wielokrokowym. Portfel replikujący. Prawdopodobieństwo martyngałowe.


Wycena opcji. Opcje azjatyckie. Strategie opcyjne. Parytet kupna sprzedaży. Arbitraż.


Definicja WWO i jej własności. Sigma algebra. Martyngał.


Wycena opcji amerykańskich. Optymalny moment realizacji.


Arbitraż.