O przedmiocie

Przedmiot przeznaczony dla studentów I roku studiów I stopnia na kierunku Informatyka, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Semestr zimowy 2019/2020.


Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Syllabus kursu
Zasady zaliczenia

 

WEEK01


Równania, nierówności, logika. Dowód nie wprost.


Indukcja matematyczna.


Definicja granicy ciągu. Twierdzenia o arytmetyce granic. Symbol nieoznaczony \frac{\infty}{\infty}, {\infty}-{\infty}.


Wyznaczanie granic ciągów. Twierdzenia o granicach ciągów. Symbol 1^{\infty} – granice z liczbą e.


Wyznaczanie granic funkcji. Twierdzenia o granicach funkcji. Granica lewo- i prawostronna.


Sprawdzanie ciągłości i różniczkowalności. Szukanie wartości parametru, by …


Pochodne funkcji elementarnych. Pochodna funkcji złożonej.


Wyznaczanie granic z wykorzystaniem reguły de l’Hopitala.


Twierdzenie Rolle’a i twierdzenie Lagrange’a.


Badanie przebiegu zmienności funkcji. Wykazywanie tożsamości i nierówności.


Kolokwium odbyło się 2 i 4 grudnia 2019r.


Kolokwium odbędzie się 7 stycznia 2020r.

 


Kolokwium odbędzie się … stycznia 2020r.