O przedmiocie

Przedmiot przeznaczony dla studentów I roku studiów I stopnia na kierunku Teleinformatyka, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Semestr letni 2015/2016


Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Syllabus kursu
Zasady zaliczenia

 

WEEK01


Pochodne i całki – przypomnienie.


Twierdzenie o funkcji uwikłanej. Funkcje uwikłane i ich pochodne.

 


Rozwiązywanie równań różniczkowych rzędu pierwszego.


Nowa zmienna zależna. Równania zupełne.

 


Wyznaczanie czynnika całkującego.


Równania różniczkowe liniowe niejednorodne. Metoda uzmienniania stałej.

 


Wartości własne i wektory własne. Rozwiązywanie układów równań.


Rozwiązywanie układów równań i powiązanie z równaniami wyższych rzędów.

 


Rozwiązywanie równań różniczkowych wyższych rzędów.


Kolokwium odbędzie się 28 kwietnia 2016.


Obliczanie sum szeregów liczbowych. Badanie zbieżności. Kryterium porównawcze, d’Alemberta i Cauchy’ego.


Kryterium Leibniza i całkowe. Zbieżność bezwzględna i warunkowa szeregów liczbowych.


Zbieżność punktowa i jednostajna. Kryterium Weierstrassa.


Szereg Taylora i Maclaurina. Obliczanie przybliżonych wartości funkcji.


Rozwijanie funkcji w szereg Fouriera.


Kolokwium odbędzie się 10 czerwca 2016.


Od 10 marca 2016 zajęcia odbywać się będą w sali 3.23 w budynku D17 (Informatyka, II piętro). Zmianie ulega też pora zajęć późniejszej grupy, spotykać będziemy się 5 minut wcześniej tj. o 9:30. Proszę rozpowszechnić tę informację.