O przedmiocie

Przedmiot przeznaczony dla studentów I roku studiów I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Semestr zimowy 2020/2021.


Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Sylabus
Zasady zaliczenia

 

WEEK01


Logika. Równość oraz inkluzje zbiorów. Dowód nie wprost.


Dowód z wykorzystaniem indukcji matematycznej.


Definiowanie funkcji. Dziedzina. Zbiór wartości. Obraz. Przeciwobraz.


Dziedzina naturalna. Obraz i przeciwobraz zbioru. Iniekcja. Suriekcja.


Monotoniczność. Ograniczoność. Definicja granicy. Wyznaczanie granic. Twierdzenie o trzech ciągach.


Liczba e. Podciąg. Wykorzystywanie twierdzeń dot. granic ciągów.

 


Kolokwium odbędzie się … grudnia 2020r.


Kolokwium odbędzie się … stycznia 2021r.