O przedmiocie

Przedmiot przeznaczony dla studentów II roku studiów I stopnia na kierunku Informatyka, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Semestr letni 2015/2016


Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Syllabus kursu
Zasady zaliczenia

WEEK01


Zbiór zdarzeń elementarnych. Zdarzenie. Sigma ciało.


Rozkład prawdopodobieństwa. Definicje prawdopodobieństwa. Zadania. 

 


Prawdopodobieństwo geometryczne.


Niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo warunkowe.


Dystrybuanta. Dyskretne rozkłady zmiennych losowych i ich dystrybuanty.


Ciągłe rozkłady zmiennych losowych i ich dystrybuanty.


Wyznaczanie rozkładów zmiennych losowych. Wartość oczekiwana i wariancja.


Rozkłady łączne i brzegowe. Kowariancja.

 


Centralne twierdzenie graniczne w praktyce.


Kolokwium odbędzie się we czwartek 28.04.2016.


Wprowadzenie do programu. Funkcje gęstości, odczytywanie wartości dystrybuant, kwantyli i prawdopodobieństw w programie. Generowanie danych. Tworzenie histogramów.


.


.


.


Praca samodzielna nad projektem. Przeprowadzenie analizy danych i przygotowanie raportu.

 


Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego. Granice. Pochodne. Sumy. Całki.


Uruchomiliśmy platformę piazza.com do naszego kursu.