O przedmiocie

Przedmiot przeznaczony dla studentów I roku studiów I stopnia na kierunku Elektrotechnika, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Semestr letni 2019/2020.


Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Sylabus
Zasady zaliczenia

WEEK01


TBA.


TBA.


TBA.


TBA.

 


Pierwsze kolokwium odbędzie się … 2020r.


Drugie kolokwium odbędzie się … 2020r.