Przesyłanie sprawozdań

Do przesyłania sprawozdań oraz projektów końcowych należy skorzystać z funkcji Upload.

Aby przesyłać pliki lub je przeglądać niezbędne jest hasło. Każda grupa otrzyma hasło podczas zajęć.

W przypadku zgubienia/zapomnienia hasła - proszę o kontakt - prześlę hasło mailem

Terminy sprawozdań

ZadaniaTerminZakres
1-2 Diagram struktury klas i przypadki użycia 29.10.2018Klasy dziedziny (atrybuty i relacje). Diagram przypadków użycia i 3 definicje scenariuszy
3. Diagram stanów29.10.2018 Diagram stanów parsera i jednego elementu projektu
4. Diagram czynności 9.11.2018Diagram czynności dla jednego z przypadków użycia (systemowy, z opisanym scenariuszem) oraz biznesowy. Scenariusz systemowy musi być możliwy do zidentyfikowania (nazwa!)
5. Diagram klas + sekwencji9.11.2018 Jeden lub dwa diagramy klas i 2 diagramy sekwencji odpowiadające realizacji przypadków użycia
6. Projektowanie18.11.2018Krótki opis, diagram klas, diagram sekwencji, zrzuty ekranu

:!: Uwaga: proszę w sprawozdaniach podawać temat projektu i listę autorów :!:

Zadania 1-2

Klasy

-Dla klas należy zdefiniować atrybuty.

 • Nie dodajemy atrybutu typu id (odpowiadającego za tożsamość obiektu).
 • Nie dodajemy atrybutów typu zwierzęta:Lista<Zwierzę> bo:
  • zwierzęta powinny być nazwą roli przypisaną relacji
  • Lista<Zwierzę> sugeruje implementację w jakimś języku programowania…
 • Uwzględniamy tylko te relacje, które są przechowywane w systemie. Czy jeżeli Bibliotekarz przegląda konto Klienta to zapisywana jest relacja BibliotekarzKlient?

-Należy dodać Słownik, w którym zdefiniowane są klasy, np.: Egzemplarz - reprezentuje publikację przechowywaną w księgozbiorze, ma nadany unikalny numer.

Przypadki użycia

 • Jeżeli w modelu dziedziny występuje klasa ABC, to bardzo często będzie niezbędny przypadek (lub kilka) użycia, który pozwala na utworzenie, edycję, usunięcie obiektu tej klasy.
 • Należy odrożnić Aktora od danych opisujących aktora w systemie. Np. aktorem systemu biblioteki może być Czytelnik, równocześnie w systemie są przetwarzane jego dane. Nie nazywajmy ich tak samo! Może to być więc
  • Czytelnik (aktor) i KontoCzytelnika (klasa)
  • AktorCzytelnik i Czytelnik
 • Jeśli przypadek użycia A włącza B: A «includes» B, to w scenariuszu A musi się znaleźć wywołanie B
 • W przypadku rozszerzenia («extends») zazwyczaj scenariusz ma postać:
Jeżeli <<warunek>> zastąp punkty X do Y scenariusza przez punkty poniższe
1. Aktor wybiera...
2. System wyświetla...
3. itd...
 • Pamiętajmy: przypadek użycia powinien prowadzić do osiągnięcia zdefiniowanego celu. Często takim celem jest dodanie/uaktualnienie/znalezienie/usunięcie/przesłanie/odbiór rekordu danych. W przypadku przesłania/odbioru może to być rodzaj konwersacji.
 • Zazwyczaj identyfikując przypadek użycia należy odpowiedzieć na pytanie: Co będzie w scenariuszu? (i z ilu kroków będzie się on składał).
amo/przesylanie_sprawozdan.txt · Last modified: 2018/10/30 11:50 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0