Literatura

UML

  1. Cockburn Alistair Jak pisać efektywne przypadki użycia
  2. Schneider Geri, Winters Jason P. Stosowanie przypadków użycia
  3. Booch G.,Rumbaugh J.,Jacobson I.:The Unified Modeling Language User Guide.Addison-Wesley, 1998, tłum. Na język polski: UML przewodnik użytkownika. WNT 2001
  4. Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski: UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Helion

Inne zasoby

  1. Antywzorce w stosowaniu UML :!: Koniecznie należy przeczytać
  2. Yourdon E.: Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996
amo/refs.txt · Last modified: 2014/10/07 01:00 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0