Zadanie 4 Diagramy czynności

O diagramach czynności

Diagramy czynności lub aktywności (ang. activity diagram) przypominają pod wieloma względami schematy blokowe. Przykłady i omówienie można znaleźć w proponowanej literaturze.

Pewne rozszerzenia:

 • Możliwe jest modelowanie operacji współbieżnych (pogrubione kreski to rozgałęzienia (fork) i miejsca synchronizacji po zakończeniu czynności współbieżnych (join).
 • Możliwe jest umieszczenie czynności w torach. Każdy tor reprezentuje element modelu zdolny do ich wykonania (a więc element aktywny: aktora, człowieka, komponent oprogramowania)
 • Możliwe jest także modelowanie komunikacji (zazwyczaj pomiędzy torami). Czynności wysłania i odbioru wiadomości łączymy ze sobą [wyślij>——- >odbierz]. Niestety, w Visio zniknęło, można znaleźć w SDL Diagram Shapes albo po prostu użyć zwykłego symbolu czynności.
 • Możliwe jest modelowanie wpływu czynności na przekazywany obiekt (pominiemy, bo Visio 2013 cofnęło się).

Do wykonania

1. Przeczytaj o diagramach czynności

2. Zamodeluj systemowy przypadek użycia

Zamodeluj jeden z opisanych systemowych przypadków użycia (z wszelkimi przebiegami alternatywnymi). Rozgranicz za pomocą torów czynności wykonywane przez Aktora (ów) oraz System. Zwróć uwagę na węzły decyzyjne (rozgałęzienia) i węzły łączące.

3. Zamodeluj biznesowy przypadek użycia

Biznesowy przypadek użycia (lub proces) to wysokopoziomowy przypadek użycia, w którym:

 • Można/należy uwzględnić operacje manualne
 • Zmienia się także lista aktorów. Na przykład kasjerka jest aktorem systemu informatycznego hipermarketu, ale aktorem biznesowego przypadku użycia dla organizacji jest klient. Kasjerka to element aktywny modelu biznesowego (ang. worker). Opis biznesowego przypadku użycia będzie więc uwzględniał interakcje:
  • klient - kasjerka
  • kasjerka - system IT
 • Bardzo często systemowe przypadki użycia to czynności wchodzące w skład biznesowego przypadku użycia. Np. systemowe PU to Zarejestruj sprzedaż towarów, Pobierz płatność kartą, Przyjmij zwrot towaru, będą zapewne elementami składowymi większej całości.

Przejrzyj diagram przypadków użycia swojego projektu i spróbuj skomponować z wybranych jego elementów biznesowy przypadek użycia (proces).

 1. Dodaj brakujących aktorów
 2. Ewentualnie usuń aktorów, np. czas stanie się raczej węzłem decyzyjnym opisanym dozorem, np. [after 2 days]
 3. Określ tory
 4. Dodaj brakujące (manualne) czynności

Przykład

{Przykład - biznesowy przyp. użycia

Źródło: SYSTEM WSPIERAJĄCY PROCES RAPORTOWANIA Praca Inżynierska, Piotr Antosz, AGH 2011

:!: Czynności na tym diagramie to przypadki użycia w systemie informatycznym

Uwaga W biznesowym PU nie ma:

 1. wyświetlania/wypelniania formularza
 2. zapisywania w bazie danych
 3. szczegółów interakcji podczas sesji z komputerem
 4. jeżeli czyność kończy się dwoma możliwymi wynikami (klient złożył zamówienie albo anulował zamówienie) to można:
  1. przetestować czy złożył czy anulował
  2. potraktować, że jej nie było (czyli nie złożył zamówienia)
amo/zadanie_4.txt · Last modified: 2018/10/22 21:17 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0