Tematy zadań i rejestracja

Rejestracja

Zarejestruj temat :!: Uwaga :!: Przed zarejestrowaniem tematu sprawdź, czy nie jest zajęty. Maksymalnie trzy grupy (z różnych terminów zajęć) mogą wybrać ten sam temat

Laboratorium - lista zarezerwowanych tematów

Funkcja do rejestracji jest niestety bardzo prymitywna, za co z góry przepraszam. Działanie jej polega na dopisywaniu kolejnych wierszy do pliku tekstowego. Nanosząc ręcznie poprawki najłatwiej jest mi usuwać całe wiersze.

  • Jeśli 1-2 osobowa grupa chce dodać kolejną osobę - proszę zarejestrować jeszcze raz wpisując wszystkich członków grupy. Wcześniejszy wpis zostanie usunięty
  • Jeżeli grupa chce zmienić temat - proszę zarejestrować jeszcze raz grupę i nowy temat.

Lista tematów

1. Zakupy w sklepie internetowym

Dane towar, lista towarów, koszyk, zamówienie, dane osobowe klienta
Funkcje wyświetlanie grup towarów, wyświetlanie towarów w grupie, wyświetlanie opisu towaru, dodawanie towarów do koszyka, składanie zamówienia, przesyłanie potwierdzenia przez e-mail

2. Wystawianie faktur

Dane towar, lista towarów, dane klienta, lista klientów, faktura, pozycja faktury
Funkcje wyszukiwanie towarów, wyświetlanie towarów, dodawanie towaru do faktury (tworzenie nowej pozycji), wybór klienta z listy lub wprowadzenie danych klienta, wystawienie faktury, wydruk faktury

3. Rejestracja pojazdu używanego

Dane umowa kupna lub faktura, dowód rejestracyjny, umowa ubezpieczenia, tablice rejestracyjne, wniosek, dane sprzedającego (współwłaścicieli), dane nabywcy (współwłaścicieli), tymczasowy dowód rejestracyjny, dowód rejestracyjny
Funkcje przyjęcie i weryfikacja dokumentów, przyjęcie tablic, nadanie numeru rejestracyjnego, wystawienie dowodu tymczasowego, weryfikacja w bazie skradzionych pojazdów, przesłanie zleceń wydruku, odbiór wydrukowanych dowodów rejestracyjnych, wydanie dowodu rejestracyjnego

4. Obsługa pacjenta w przychodni zdrowia

Dane dane pacjenta, lista pacjentów, karta, dane lekarza (imię, nazwisko, specjalność, terminy dyżurów), wizyta u lekarza, informacja o przebiegu leczenia, recepta, skierowanie, opis badań
Funkjce założenie karty, wydanie karty pacjenta, rejestracja, wizyta, wypisanie informacji o przebiegu leczenia, przyjęcie badań, wystawienie skierowania, wystawienie recepty

5. Obsługa szkody w ruchu drogowym przez ubezpieczyciela

Dane numer szkody, dane sprawcy, dane poszkodowanego, oględziny pojazdu (termin, miejsce), wstępna wycena szkody, faktura warsztatu
Funkcje przyjęcie zgłoszenia poszkodowanego nadanie numeru szkody, umówienie miejsca i terminu oględzin pojazdu, sporządzenie opisu uszkodzeń, ustalenie wstępnej wyceny, wypłata odszkodowania, przyjęcie faktury warsztatu, weryfikacja faktury warsztatu.

6. Wysyłka towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej

Dane dane kuriera, dane nadawcy, dane odbiorcy, trasa, opłaty, dokument przewozowy, faktura (dokumenty dołączone), lokalizacja przesyłki, termin odbioru od nadawcy, termin dostawy.
Funkcje przyjęcie zgłoszenia od nadawcy, przyjęcie towaru i dokumentów od nadawcy, przewóz towaru do lokalnej centrali dystrybucji, ustalenie trasy i terminu dostawy, przesłanie towaru do centrali właściwej dla odbiorcy, przyjęcie towaru i dokumentów, przewóz towaru do odbiorcy, wystawienie awiza lub dostawa, obsługa dokumentów, przyjęcie płatności, bezpośrednie wydanie towaru.

7. Zamawianie przewozów taksówkowych (typu Uber)

Dane adres i lokalizacja klienta i informacje dodatkowe dotyczące dojazdu, zgłoszenie, informacje o taksówkach, lista wolnych taksówek, bieżąca lokalizacja taksówki, zarezerwowane kursy taksówek
Funkcje poszukiwanie taksówek, wysyłanie zgłoszenia przez klienta, potwierdzenia z podaniem ceny, zatwierdzenie kursu, podjęcie kursu, zakończenie kursu, raporty i statystyki,

8. Obsługa rachunku bankowego

Dane dane klienta, konto, operacja, historia operacji, wpłata, wypłata, przelew, lokata
Funkcje załóż, usuń konto, załóż, zerwij lokatę, zakończ lokatę w terminie, przyjmij wpłatę, dokonaj wypłaty, wykonaj przelew.

9. System rezerwacji i sprzedaży biletów kinowych

Dane dane rezerwacji, dane biletu, grafik sali kinowej
Funkjce rezerwacja biletu, sprzedaż biletu objętego rezerwacją, sprzedaż biletu nieobjętego rezerwacją, anulowanie rezerwacji, realizacja rezerwacji, wyświetlenie grafiku, wydruk biletu.

10. Biblioteka

Dane dane pozycji, egzemplarz, dane klienta, wypożyczenia
Funkcje dodaj, usuń, edytuj (definiuj) pozycję katalogu, dodaj, usuń, edytuj (definiuj) dane klienta, rejestruj wypożyczenie, rejestruj zwrot

11. Zarządzanie projektem informatycznym

Dane członek zepołu, zadanie i podzadania, przydział członków zespołu do zadań/podzadań, harmonogram
FunkcjeZarządzanie zespołem (dodawanie, usuwanie, modyfikacja), Definiowanie zadań i podzadań, przydzielanie członków zespołu, definiowanie harmonogramu realizacji zadań, zgłaszanie wykonania zadania, statystyki

12. Obsługa odbiorców (energii elektrycznej, gazu)

Dane klient, punkt odbioru, zgłoszenie awarii, raport obsługi technicznej, ekipa techniczna, urządzenia, liczniki
Funkcje rejestracja umów, obsługa techniczna (umawianie na spotkania, sprawdzanie, montaż urządzeń i liczników), odczyt liczników, wystawianie faktur

13. Obsługa abonentów telewizji kablowej

Dane klient, umowa, zlecenie (montażu, aktywacji, zmiany pakietu, zgłoszenie awarii), raport obsługi technicznej, ekipa techniczna
Funkcje rejestracja umów, obsługa zleceń, umawianie na terminy, usuwanie awarii

14. Obsługa biura nieruchomości

Dane klient, oferty sprzedaży, wynajmu
Funkcje przyjmowanie, usuwanie ofert, wyszukiwanie ofert, umawianie agenta na spotkania, rejestracja umów

15. Administracja nieruchomości

Dane lokal i właściciel, stawki (administracja, ogrzewanie, zużycie wody, sprzątanie, podatki, itd.), naliczone opłaty, konto lokalu
Funkcje definiowanie danych lokali, ustalanie stawek, naliczanie opłat, rejestracja wpłat, rozliczanie wskazań liczników, rejestracja wpłat, raportowanie zaległości

16. Wirtualny indeks - System umożliwia wpisywanie ocen studentom

Dane student, kierunek, specjalność, przedmiot, ocena
Funkcje zarządzanie studentami, kierunkami, specjalnościami. Wprowadzanie ocen z przedmiotów, otwieranie/zamykanie protokołu

17. Magazyn

Dane towar, lokalizacja, zlecenie wydania lub wysyłki towarów, dane listu przewozowego
FunkjceZarządzanie towarami (dodaj, usuń, edytuj, przenieś), zarządzanie lokalizacjami, przyjmij zlecenie, zamknij zlecenie, wyslij towary

18. Kadry

DaneDane pracownika (w tym stanowisko, jednostka i pensja brutto, dni urlopu).
Funkjce

Oblicz składkę ZUS, oblicz zaliczkę na podatek, sporządź deklarację PIT miesięczną, sporządż deklarację roczną, rejestruj przelew wynagrodzenia, rozlicz delegację. Rejestruj urlop, rejestruj zwolnienie|


19. Ewidencja środków trwałych (sprzętu)

Dane opis sprzętu i jego wartość, lokalizacja, jednostka odpowiedzialna, data zakupu, okres amortyzacji
Funkcje zarządzanie lokalizacjami, jednostkami. Dodawanie sprzętu, obliczanie amortyzacji (dla sprzętu, jednostki, wszystkich) Złomowanie( wykreślanie z rejestru) sprzętu, spis i wyliczenie braków.

20. Komis samochodowy

Dane dane właściciela, typ pojazdu, opis pojazdu, umowa komisowa (ustalana cena, cena minimalna, marża)
Procesy Dodaj/edytuj sprzedającego, zarządzaj typami pojazdów, sporządź umowę, potwierdź przyjecie pojazdu, modyfikuj umowę, sporządź umowę sprzedaży.

21. Ewidencja nieruchomości do celów podatkowych

Dane działki, lokale, budynki (lokale i budynki powiązane z działką), właściciele, stawki podatku
Funkcje zarządzanie działkami (dodaj, usuń, modyfikuj), zarządzanie lokalami i budynkami, zarządzanie właścicielami, zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania, wydanie decyzji o kwocie podatku, rejestracja wysyłki decyzji, wyznaczanie zaległości podatkowych, wysyłanie monitów
amo/zadania_tematy.txt · Last modified: 2018/10/01 12:46 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0