O przedmiocie

Przedmiot przeznaczony dla studentów I roku studiów I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Semestr letni 2017/2018.


Syllabus oraz warunki zaliczenia przedmiotu

Plan poruszanych zagadnień
Warunki zaliczenia przedmiotu

WEEK01


Podstawowe działania i operatory. Rysowanie i edytowanie wykresów. Ładowanie danych i ich podstawowa analiza. Tworzenie własnego pliku z danymi.


Przestrzeń probabilistyczna. Własności miary probabilistycznej. Prawdopodobieństwo klasyczne.


Prawdopodobieństwo geometryczne i warunkowe. 


Definicja. Zadawanie rozkładu. Gęstość. Dystrybuanta. 

 


Wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe. 


Popularne rozkłady w pakiecie R. Wykresy gęstości i dystrybuant. Kwantyle.


Histogram i wykres pudełkowy. Kwartyle i ich znaczenie. Szukanie zależności pomiędzy danymi.


Estymatory punktowe. Skośność i kurtoza. Przedziały ufności. 

 


Testy istotności parametrów rozkładu. Testy zgodności. Analiza normalności. 


Szukanie zależności pomiędzy danymi. Dobieranie odpowiedniego modelu. Kryteria. 

 

 


Pakiet R
R Studio


Podstawy rachunku różniczkowego i całkowego. Granice. Pochodne. Sumy. Całki. Wskazówki.