Zastosowanie metod matematycznych w naukach o Ziemi - program przedmiotu


Tomasz BartuśSpis treści

  1. szeregi rozdzielcze i histogramy,
  2. estymacja punktowa, miary wartości przeciętnej,
  3. estymacja punktowa, miary zmienności,
  4. badanie zgodności rozkładów z rozkładem normalnym,
  5. Estymacja przedziałowa, obliczanie przedziałów ufności dla średniej i odchylenia standardowego,
  6. analiza liniowej regresji i korelacji dwóch zmiennych,
  7. analiza związku danych ilościowych i porządkowych, korelacja rangowa,
  8. jednoczynnikowa analiza wariancji.
 
 

Wstęp:

 
 
 
 

Badanie jednej zmiennej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badanie postaci rozkładów

 
 
 
 
 
 
 
 

Testowanie zgodności rozkładów z rozkładem N(0, 1)

 
 
 
 
 
 

Współzależność dwóch cech

 
 
 
 
 
 

Analiza wariancji

 
 
 
 
Analiza wariancji (obliczenia)
 
 
Testy jednorodności wariancji w grupach (testowanie założeń ANOVA)
 
 
 
 
 
 

Analiza danych kierunkowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatki

 
 
 
 

Dane

Dane do ćwiczeń,
UWAGA!:

Dostępnych jest 60 zestawów danych. Każdy zestaw składa się z dwóch dokumentów (.doc) oznaczonych odpowiednio w nazwie pliku litermi "A" lub "B" oraz jednym dokumentem .sta (Statistica 5.0) (Sz. cz. A). W pliku: instrukcja_ST_5.doc zamieszczono szczegółową instrukcję do ćwiczeń autorstwa dr inż. Wojciecha Masteja, a w pliku: Sz-srf.xls dane do wykreślenia map.

Zadania

z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki

Zestaw zadań 1 (1-10)
Zestaw zadań 2 (11-16)
Zestaw zadań 3 (17-27)
Zestaw zadań 4 (28-32)
Zestaw zadań 5 (33-43)
Zestaw zadań 6 (44-56)
Zestaw zadań 7 (57-63)
Zestaw zadań 8 (64-69)
Cały zestaw (1-69)
Cały zestaw (1-69)

Dystrybuanty znanych rozkładów

 
 
Rozkład Normalny
 
Rozkład Χ2 (chi kwadrat)
 
Rozkład t-Studenta
 

Kalkulatory dystrybuant

 
 
Rozkład Normalny
 
Rozkład F (Fischera-Snedecora)
 
Rozkład t - Studenta
 
Rozkład Χ2 (chi kwadrat)
 

Inne

 
 
II rok - Metryczka teczki z ćwiczeniami ze statystyki
 

Linki

 
 
Wielojęzyczny słownik statystyczny
 
 
polska wersja Elektronicznego Podręcznika Statystyki - Serwis oprogramowania Statistica
 
 

Wyniki kolokwium

 
 
 
(30.06.08)
 
(26.01.08)
 
(26.01.08)
 
(15.12.07)