Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka


Uwaga:Kolokwium poprawkowe i egzamin odbędą się w dniu 3 września o godzinie 10:00 w sali 104 D11.
Wymagane jest uzyskanie do tego czasu zaliczenia z ćwiczeń projektowych.


WYKŁAD:   FT - czwartek 8:00 - 9:30  sala D D10

ĆWICZENIA:   FT1 - wtorek    8:00 - 9:30  sala 108 D10  
  FT2 - czwartek    14:40 - 16:10  sala 1 D10

Konsultacje:  czwartek 10:15 - 11:15  pok. 128 D11
(lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się)


Transparencje z wykładów:
Wykład 1, Wykład 2, Wykład 3, Wykład 4, Wykład 5, Wykład 6, Wykład 7, Wykład 8,
Wykład 9, Wykład 10, Wykład 11, Wykład 12, Wykład 13, Wykład 14, Wykład 15


Zestawy zadań  (semestr letni 2013/2014)
Nr Data ćwiczeń
  Zestaw zadań

Nr Data ćwiczeń
  Zestaw zadań
1   6.03.2014 Zestaw 1

8 27.03.2014 Zestaw 8
2   6.03.2014 Zestaw 2

9   3.04.2014 Zestaw 9
3 13.03.2014 Zestaw 3

10   3.04.2014 Zestaw 10
4 13.03.2014 Zestaw 4

11 15.05.2014 Zestaw 11
5 20.03.2014 Zestaw 5

12 15.05.2014 Zestaw 12
6 20.03.2014 Zestaw 6

13 22.05.2014 Zestaw 13
7 27.03.2014 Zestaw 7

14 22.05.2014 Zestaw 14Informacje:

Zasady zaliczenia przedmiotu

Egzamin końcowy:    24.06.2014 godz. 15:00-18:00, sala A D10   Zadania   Wyniki
Egzamin poprawkowy:  I termin - 8.07.2014 godz. 14:00-17:00, sala A D10   Zadania   Wyniki
                                     II termin - 3.09.2014 godz. 12:00-15:00, sala A D10   Zadania   Wyniki

Aktualne wyniki:  FT1  FT2  FTP


Literatura:

  1) Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, (tom I i II), W. Krysicki i in., PWN 2004.
  2) Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, W. Feller, PWN 2006.
  3) Statystyka dla fizyków, R.J. Nowak, PWN 2002.
  4) Statystyka dla fizyków. Ćwiczenia, R.J. Nowak, PWN 2002.
  5) Statystyka matematyczna R.J. Nowak, Wydawnictwo UW 1999.
  6) Analiza danych, S. Brandt, PWN 1997.
  7) Wstęp do analizy błędu pomiarowego, J.R. Taylor, PWN 1995.
  8) Jak analizować wyniki pomiarów, H. Abramowicz, PWN 1992.
  9) Probability and Statistical Inference, R. Bartoszyński, M. Niewiadomska-Bugaj, John Wiley & Sons 2008.
10) Statistical data analysis, G. Cowan, Oxford Univ. Press 1988.
11) Handbook on Statistical Distributions, Ch. Walck, Internal Report SUF-PFY/96-01.
12) Tablice statystyczne: tab_1 i tab_2, Wilcoxon_Rank_Sum_Test_Tables, Binomial_Tables
13) Tabele zawierajace wzory z zakresu przedziałów ufności i testowania hipotez można znaleźć tutaj.
14) Engineering Statistics Handbook, NIST.
15) Handbook of Mathematical Functions, M. Abramowitz, I.A. Stegun, Dover, 1965.
16) Table of Integrals, Series and Products, I.S. Gradshteyn, L.M. Ryzhik, Academic Press, 2007.

Wykłady 2008/09:   W1   W2   W3   W4   W5   W6   W7   W8   W9   W10   W11   W12   W13   W14
Wykłady 2009/10:   W1   W2   W3   W4   W5   W6   W7   W8   W9   W10   W11   W12   W13   W14
Wykłady 2010/11:   W1   W2   W3   W4   W5   W6   W7   W8   W9   W10   W11   W12   W13   W14

Demonstracje:

Aby obejrzeć interaktywne demonstracje prezentowane na niektórych wykładach (oraz tysiące innych z różnych dziedzin nauki) dostępne na stronach Wolfram Demonstration Project) należy zainstalować sobie darmowy program Mathematica Player.
Linki do demonstracji wykorzystanych na wykładach będą sukcesywnie umieszczane poniżej:

Wykład 9:

Rozkład normalny (Gaussa):   Standaryzacja   Dystrybuanta   R. dwuwymiarowy
Twierdzenia graniczne:  Rozkład średniej   Nierówność Chebysheva   PWL   CTG   Tw. de Moivre'a-Laplace'a

Przydatne linki:

HyperStat    UAH VLab    StatPages    StatSci.org   StatSoft   AmStat   IMStat   StatTrek   StatLect   NIST eHandbook  
Random.org   StatLib   WolframDemonstrationProject  
PTS   GUS   FedStats   Census   EIA   gapminder.org  

Software for Statistics and Data Analysis:

ROOT@CERN   @FNAL   @BaBar   @Minos   RooFIT   Lectures@DESY   Lectures@Columbia   Diving into ROOT  
R-Project   Quick-R   RHelp   RTutorial   RWiki   Statistics with R   R@UCLA   RGL  
Statistica   SAS   SAS Starter Kit   SPSS   Minitab   MathStatica   StatTutorials   ILS   Excel Tutorial  
VirtualLaboratories  


stat4u