Geologia ogólna - program przedmiotu


Tomasz BartuśSemestr l (30 godz.)

 1. Tabela geochronologiczna
 2. Cechy fizyczne minerałów - pokrój, łupliwość, przełam, przezroczystosć, barwa, połysk, rysa, twardosć, skala Mosha i skala bezwzględna
 3. Minerały skał magmowych - główne, poboczne, akcesoryczne
 4. Podstawowe tekstury i struktury skał magmowych
 5. Kryteria uproszczonej klasyfikacji skał magmowych
 6. Główni przedstawiciele rodzin skał magmowych
 7. Minerały allogeniczne i autigeniczne skał osadowych
 8. Podstawowe tekstury i struktury skał osadowych
 9. Kryteria klasyfikacji skał osadowych
 10. Główne grupy skał osadowych
  1. Skały klastyczne i piroklastyczne
  2. Skały pochodzenia chemicznego, hydrogenicznego i organogenicznego: rezydualne skały ilaste, skały węglanowe, ewaporaty, skały krzemionkowe, skały zelaziste, skały alitowe i skały fosforanowe

Semestr II (30 godz.)

 1. Kaustobiolity
 2. Minerały skał metamorficznych
 3. Tekstury i struktury skał metamorficznych
 4. Klasyfikacja skał metamorficznych (meta- i para-)
  1. Skały powstałe w metamorfizmic regionalnym
  2. Skały powstałe w metamorfizmie dyslokacyjnym
  3. Skały powstałe w metamorfizmie kontaktowym
  4. Skały powstałe w metamorfizmie metasomatycznym
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie