Skały magmowe


Tomasz BartuśCopyright

© 2023 Tomasz Bartuś. All rights reserved. These photos are licensed. Avaible only for your noncommercial, private use and in learning. These photos may not be used for any other commercial, public, or private use of any kind whatsoever, without the express written permission of the copyright holder.

Przegląd skał magmowych

Nazewnictwo skał pochodzi wyłącznie z obserwacji makroskopowych.

Skały plutoniczne (głębinowe)

Syenit Granit Granit Granodioryt Granodioryt Skała typu granodioryt-tonalit Skała typu granodioryt-tonalit Tonalit Tonalit Diorytoidy Gabro Kumulat gabrowy

Skały subwulkaniczne

Andezyt Andezyt Fenokryształy skaleni w porfirze Fenokryształy skaleni w porfirze Fenokryształy skaleni i kwarcu w porfirze Porfir bezkwarcowy Porfir bezkwarcowy

Skały wylewne

Bazalt Ksenolit gnejsu w bazalcie Oliwin w bazalcie Bazalt o strukturze porowatej Szkliwo wulkaniczne Szkliwo wulkaniczne Szkliwo wulkaniczne Melafir o strukturze porowatej Melafir o strukturze porowatej z krysztalami idyngsytu' Melafir o teksturze migdałowcowej i strukturze fluidalnej Melafir o teksturze migdałowcowej i strukturze fluidalnej' Melafir o teksturze migdałowcowej Melafir o strukturze zbitej Melafir o strukturze fluidalnej Melafir o strukturze fluidalnej

Skały żyłowe

Aplit w granicie Aplit w granicie Pegmatyt o str. pismowej Pegmatyt Pegmatyt Labradoryt Pegmatyt Pegmatyt Pegmatyt Pegmatyt Pegmatyt Pegmatyt Pegmatyt
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie