Skaly osadowe


Tomasz BartuśCopyright

© 2023 Tomasz Bartuś. All rights reserved. These photos are licensed. Avaible only for your noncommercial, private use and in learning. These photos may not be used for any other commercial, public, or private use of any kind whatsoever, without the express written permission of the copyright holder.

Przegląd skał osadowych

Nazewnictwo skał pochodzi wyłącznie z obserwacji makroskopowych.

Skały okruchowe

Zlepieniec Zlepieniec Zlepieniec Brekcja Brekcja Brekcja Piaskowiec muskowitowy Piaskowiec muskowitowy Piaskowiec muskowitowy Piaskowiec glaukonitowy Piaskowiec arkozowy Arkoza Piaskowiec laminowany Mułowiec Less Less Kukiełka lessowa Tuf Tuf Tufit

Skały węglanowe

Wapień mikrytowy Bitumiczny wapień mikrytowy Mikrytowy wapień z lidytem Mikrytowy wapień trochitowy Wapień krynoidowy Wapień krynoidowy Wapień krynoidowy Wapień krynoidowy pieniński czerwony Wapień krynoidowy pieniński Gąbka Gąbka Wapień drobnosparytowy z muszlami Wapień muszlowy Wapień nummulitowy Wapień nummulitowy Wapień nummulitowy Wapień oolitowy Wapień oolitowy Wapień oolitowy Wapień onkolitowy Wapień onkolitowy Stromatolit Martwica wapienna Gytia wapnista Sferosyderyt ilasty Sferosyderyt ilasty Sferosyderyt ilasty

Skały krzemionkowe

Krzemień Krzemień Czert Radiolaryt Radiolaryt Radiolaryt Radiolaryt Rogowiec o typie spongiolitu Rogowiec o typie spongiolitu Diatomit Opoka_lekka

Skały ewaporatowe

Halityt Halityt różowy Halityt niebieski Halityt niebieski Halityt niebieski Grubotabliczkowy gips w mułowcu Gips włuknisty Gips grubotabliczkowy Gips włóknisty Gips włóknisty Siarka rodzima w gipsie
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie