Melafiry


Tomasz BartuśMelafiry (paleobazalty) to zwyczajowa, nieformalna nazwa wykorzystywana do makroskopowego określenia grupy starszych, zasadowych skał wylewnych, rzadziej hipabysalnych o typie bazaltoidów. Melafiry w odróżnienu od bazaltoidów są niemal zawsze odbarwione na różne odcienie barwy bordowej. Wiąże się to z utlenianiem Fe2+ do Fe3+ w minerałach ciemnych (zwłaszcza w piroksenach). Melafiry mają teksturę afanitową lub porfirową oraz struturę zbitą (Fig. 1, 2, 3) lub porowatą pęcherzykowatą (Fig. 4). Odmiany masywne są charakterystyczne dla części komór, kominów wulkanicznych oraz głębszych części pokryw i potoków lawowych. Odmiany porowate tworzyły się w bardziej przypowierzchniowych częściach law wylanych na powierzchnię Ziemi. Na samej powierzchni, dzięki silnemu odgazowaniu powstawały odmiany pumeksowe. Skład mineralny melafirów nie różni się od składu bazaltów. Dominują tu plagioklazy wapniowe i pirokseny. Po długim czasie narażenia skał na wietrzenie raczej nie należy się w nich spodziewać oliwinów.

Melafir o strukturze zbitej
Fig. 1. Melafir o strukturze zbitej, czerwony spągowiec; Rudno (obszar podkrakowski)
Melafir o strukturze zbitej
Fig. 2. Melafir o strukturze zbitej z dużą geodą kwarcową, czerwony spągowiec; Tłumaczów, synklinorium śródsudeckie (Sudety); coll. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH, Fot. J. Wrzak
Melafir o strukturze zbitej
Fig. 3. Melafir o strukturze zbitej z dużą geodą kwarcową (zgład), czerwony spągowiec; Tłumaczów, synklinorium śródsudeckie (Sudety); coll. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH, Fot. J. Wrzak
Melafir o strukturze fluidalnej
Fig. 4. Melafir o strukturze porowatej, pęcherzykowatej, fluidalnej, czerwony spągowiec; Rudno (obszar podkrakowski)

W pęcherzykach i porach odmian migdałowcowych czasami dochodzi do krystalizacji wtórnych minerałów (Fig. 5, 6, 7). Dość często w ten sposób dochodzi do krystalizacji zeolitów (Fig. 6), minerałów krzemionkowych, kalcytu i innych (Fig. 5, 6, 7). Minerały krystalizują w porach od ścianek pustki do wewnątrz. W ten sposób powstają sekrecje. Strukturę melafirów z pęcherzami po gazach całkowicie wtórnie wypełnionymi substancją mineralną nazywamy migdałowcową (Fig. 5, 6), zaś melafiry takie nazywamy migdałowcami.

Melafir o teksturze migdałowcowej
Fig. 5. Melafir o teksturze migdałowcowej, czerwony spągowiec; Lubiechowa, synklinorium północnosudeckie (Sudety); coll. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH, Fot. J. Wrzak
Melafir o teksturze migdałowcowej
Fig. 6. Melafir o teksturze migdałowcowej, widoczne ziolone migdały zeolitów oraz białe migdały kalcytu i kwarcu, czerwony spągowiec; Lubiechowa (synklinorium północnosudeckie); coll. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH, Fot. J. Wrzak
Melafir o strukturze porowatej z krysztalami idyngsytu
Fig. 7. Melafir o strukturze porowatej z czerwonymi krysztalami iddyngsytu, czerwony spągowiec; Rudno (obszar podkrakowski)

Czasami formy krystalizacji przybierają spektakularne formy geod (Fig. 8) i agatów (Fig. 9).

Geoda ametystowa
Fig. 8. Gigantyczna geoda ametystowa (Brazylia); autor nieznany
Geoda ametystowa
Fig. 9. Mały agat w migdałowcu melafirowym, czerwony spągowiec; Lubiechowa, synklinorium północnosudeckie (Sudety)
Geoda kwarcowa
Fig. 10. Geoda kwarcowa z melafirów permskich; Tłumaczów (synklinorium śródsudeckie); coll. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH, Fot. J. Wrzak

Bibliografia

Majerowicz A., Wierzchołowski B., 1990. Petrologia skał magmowych. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Ryka W., Maliszewska A., 1982. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie