Porfiry


Tomasz BartuśPorfiry są grupą hipabysalnych, subwulkanicznych lub wylewnych skał magmowych o zróżnicowanym składzie mineralnym (Bolewski & Parachoniak 1988; Majerowicz & Wierzchołowski 1990). W afanitowej masie skalnej występują w nich, najczęściej prawidłowo wykształcone (idiomorficzne, automorficzne) lub częściowo prawidłowo wykształcone (hipidiomorficzne, hipautomorficzne) prakryształy. Z reguły skład makroskopowo rozpoznawalnych fenokryształów odpowiada składowi mineralnemu ciasta skalnego. Na tej podstawie ocena składu mineralnego prakryształów decyduje o wyróżnieniu wśród porfirów następujących, bardziej precyzyjnie wyróżnionych skał: trachitów, ryolitów, dacytów, andezytów i diabazów. Wszystkie porfiry maja teksturę porfirową oraz strukturę zbitą, bezładną lub uporządkowaną.

Fenokryształy skaleni potasowychw porfirze
Fig. 1. Fenokryształy skaleni potasowych w porfirze
TRACHITY
 

Trachit to obojętna, hipabysalna, subwulkaniczna lub wylewna skała o składzie mineralnym zbliżonym do syenitoidów. W składzie mineralnym dominują skalenie potasowe. Podrzędnie w trachitach mogą występować: kwarc, plagioklazy oraz minerały ciemne takie jak: biotyt i hornblenda. Pozostałe cechy skały są wspólne z innymi porfirami.

Trachit
Fig. 2. Własnopostaciowe prakryształy skaleni potasowych i biotytu w eratyku trachitowym; wybrzeże Bałtyku
RYOLITY
 

Ryolit to kwaśna, hipabysalna, subwulkaniczna lub wylewna skała o składzie mineralnym zbliżonym do granitoidów. W składzie mineralnym dominują skalenie potasowe, kwarc oraz plagioklazy sodowe. Podrzędnie w ryolitach mogą występować muskowit, biotyt i hornblenda. Pozostałe cechy skały są wspólne z innymi porfirami.

Ryolit
Fig. 3. Eratyk ryolitowy; lapidarium w Nochten (Niemcy)
Fenokryształy skaleni i kwarcu w ryolicie
Fig. 4. Własnopostaciowe prakryształy skaleni potasowych i kwarcu w eratyku ryolitowym; wybrzeże Bałtyku
DACYTY
 

Dacyt to stosunkowo ciemna, obojętna, hipabysalna, subwulkaniczna lub wylewna skała o składzie mineralnym zbliżonym do granodiorytów. W składzie mineralnym dominują skalenie sodowe. Podrzędnie w dacytach mogą występować pirokseny, kwarc i biotyt. Pozostałe cechy skały są wspólne z innymi porfirami.

Bibliografia

Bolewski A., Parachoniak W., 1988. Petrografia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Majerowicz A., Wierzchołowski B., 1990. Petrologia skał magmowych. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Ryka W., Maliszewska A., 1982. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie