Minerały główne skał magmowych: skalenie potasowe


Tomasz BartuśSkalenie potasowe są składnikami wielu jasnych, bogatych w krzemionkę skał magmowych i metamorficznych. Uczestniczą również w budowie niektórych skał osadowych jako składniki detrytyczne. Skalenie potasowe są cennym surowcem stosowanym w ceramice. Najważniejszymi przedstawicielami tej grupy minerałów są mikroklin i ortoklaz.

MIKROKLIN
K[AlSi3O8]

CECHY MAKROSKOPOWE:

 • Postać występowania: mikroklin krystalizuje w układzie trójskośnym.
 • Pokrój kryształów: nie tworzy jednorodnych kryształów.
 • Barwa: od białej, szarej, żółtawej, poprzez różową, aż po ceglastoczerwoną.
 • Połysk: szklisty do perłowego.
 • Rysa: biała.
 • Twardość: 6,0.
 • Łupliwość: bardzo dobra.
 • Gęstość: 2,53-2,56 g/cm3.

WYSTĘPOWANIE

Mikroklin występuje w skałach magmowych takich jak: granitoidy, syenitoidy, ryolity, trachity, fojality, fonolity, oraz w skałach metamorficznych (gnejsy) i osadowych (arkozy i szarogłazy).

ORTOKLAZ
K[AlSi3O8]
Kryształ ortoklazu
Fig. 1. Ortoklaz, widoczna łupliwości doskonała i bardzo dobra

CECHY MAKROSKOPOWE:

 • Postać kryształów: ortoklaz krystalizuje w układzie jednoskośnym.
 • Pokrój kryształów: grubotabliczkowy.
 • Barwa: od białej, szarej, żółtawej, poprzez różową , aż po ceglastoczerwoną.
 • Połysk: szklisty.
 • Rysa: biała.
 • Twardość: 6,0 - wzorcowa w skali Mohsa.
 • Łupliwość: doskonała.
 • Gęstość: 2,53-2,56 g/cm3.

Ortoklaz - łupliwość
Fig. 2. Ortoklaz w odmianie białej, widoczna łupliwość w trzech płaszczyznach: doskonała, bardzo dobra i wyraźna

WYSTĘPOWANIE

Ortoklaz występuje w skałach magmowych takich jak granitoidy, syenitoidy, ryolity, trachity, fojaity, fonolity, oraz w skałach metamorficznych (gnejsy) i osadowych (arkozy i szarogłazy). Ortoklaz jest głównym źródłem potasu glebowego.

Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie