Minerały skał metamorficznych i magmowych: chloryty


Tomasz BartuśChloryty (gr. chloros - jasnozielony) - minerał, będący mieszaniną glinokrzemianów, magnezu i żelaza, o barwie seledynowo-zielonkawej, perłowym połysku, tworzącym miękkie, łuseczkowate skupienia. Minerał ten należy do krzemianów warstwowych. Bywa zaliczany do minerałów ilastych.

CHLORYT
(Fe,Mg,Al)6 [(OH)2(Si,Al)4O10]
Łupek chlorytowy
Fig. 1. Łupek chlorytowy; Święcko, metamorfik kłodzki (Sudety)

CECHY MAKROSKOPOWE:

  • Postać występowania: Układ jednoskośny. Występuje w skupieniach łuskowych, włóknistych, ziarnistych, zbitych, nerkowatych. Tworzy też naloty.
  • Pokrój kryształów: tworzy kryształy o pokroju blaszkowym, tabliczkowym, słupkowym o sześciobocznym zarysie.
  • Barwa: seledynowo-zielonkawa i zielona w różnych odcieniach czasami brązowa, fioletowa, biała.
  • Połysk: szklisty, jedwabisty.
  • Rysa: zielona do brązowej.
  • Twardość: 2–3.
  • Łupliwość: doskonała.
  • Gęstość: 2,6-3,3 g/cm3.
  • Inne cechy: Jest giętki, lecz nie sprężysty. Buduje szereg izomorficzny z minerałami o podobnym składzie. Tworzy zbliźniaczenia i pseudomorfozy.

WYSTĘPOWANIE

Minerał utworów metamorficznych, hydrotermalnych, pegmatytowych, skał osadowych i gleb. Minerał wskaźnikowy niskiego stadium metamorfizmu facji zieleńcowej. W trakcie przemian metamorficznych powstaje w wyniku procesu nazywanego chlorytyzacją. Polega on na przemianach minerałów ciemnych, t.j. oliwinów, piroksenów, amfiboli i biotytu w chloryt. Przemianom metamorficznym w ten minerał ulegają też minerały ilaste i glaukonit. Chloryty występują w typowych produktach tej facji - łupkach chlorytowych, fyllitach i zieleńcach. W Polsce skały te występują w jednostkach sudeckich: metamorfiku kłodzkim, metamorfiku Sudetów Wschodnich, metamorfiku Rudaw Janowickich, metamorfiku kaczawskim i izerskim. Chloryty mogą także powstawać z resztek pomagmowych albo w wyniku metasomatozy. Niektóre chloryty (np. szamozyt, turyngit) wykorzystywane są jako ubogie rudy żelaza.

Konkrecje szamozytowe
Fig. 2. Konkrecje szamozytowe (chloryt żelazowy), sukcesja braniska (formacja wapieni z Flaków: bajos górny i ?baton); przełęcz Flaki (pieniński pas skałkowy)
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie