Kwarcyty


Tomasz BartuśKwarcyty mogą powstawać w dwojaki sposób. W skałach osadowych mogą być produktami diagenetycznej rekrystalizacji spoiwa krzemionkowego w piaskowcach kwarcowych. Ważniejszą rolę odgrywają jednak w skałach metamorficznych. Mogą wtedy tworzyć produkty różnych stadiów metamorfizmu regionalnego. Kwarcyty metamorficzne powstają z przeobrażenia piaskowców kwarcowych lub mułowców. Wykazują podobieństwo do piaskowców o spoiwie krzemionkowym. Na skutek rekrystalizacji spoiwa są jednak od nich bardziej jednolite, masywne, zbite i szkliste.

Opis

Kwarcyty mają różną, ale z reguły jednolitą barwę. Moga być beżowe, białe, brązowe, grafitowe, zielone, czy też czerwone. Mają tekstury homeoblastyczne, drobnoblastyczne. Kryształy bądź blasty kwarcu mają pokroje ksenomorficzne. Dominują struktury masywne i zbite oraz łupkowe. Gdy zaznacza się w nich struktura łupkowa - mówimy o łupkach kwarcytowych. Skały wykazują niezwykłą spoistość i bardzo wysoką twardość. Są niezwykle wytrzymałe i odporne na zarysowania oraz ścieranie. Dzięki drobnokrystalicznej budowie powierzchnie kwarcytowe szklą się w świetle. Głównym składnikiem kwarcytów jest oczywiście kwarc. W zależności od zawartych w protolicie minerałów dodatkowych, poza kwarcem mogą pojawić się w niewielkich ilościach: muskowit, biotyt, skalenie (głównie albit lub ortoklaz), granaty i inne.

Kwarcyt
Fig. 1. Fragment eratyka kwarcytowego; wybrzeże Bałtyku (pochodzenie Skandynawia)
Kwarcyt
Fig. 2. Fragment eratyka kwarcytowego; wybrzeże Bałtyku (pochodzenie Skandynawia)

Kwarcyt daktylowy

Szczególnym rodzajem kwarcytów są tzw. kwarcyty daktylowe. Są to skały porfiroblastyczne z dużymi, wydłużonymi blastami kwarcu przypominającymi daktyle. Geneza tych skał nie jest jasna. Prawdopodobnie są produktem metamorfizmu oligomiktycznych zlepieńców kwarcowych albo produktem dynamometamorfizmu.

Kwarcyt daktylowy
Fig. 3. Kwarcyt daktylowy - powierzchnia zwietrzała; Skałka Goethego, Krzywina, Przedgórze Sudeckie

Występowanie

W Polsce kwarcyty metmorficzne występują głównie w masywach metamorficznych Sudetów oraz wsród głazów narzutowych Polski północnej i środkowej. Kwarcyty diagenetyczne występują wśród osadowych górnokambryjskich kwarcytów Gór Świętokrzyskich (formacja piaskowców z Wiśniówki). Skały te znane są z tworzenia gołoborzy. Kwarcyty daktylowe występują w Polsce na Dolnym Śląsku w okolicy wsi Krzywina - w tzw. Skałce Goethego.

Bibliografia

Bolewski A., Parachoniak W., 1986. Zarys petrografii. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Kraków.
Ryka W., Maliszewska A., 1982. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie