Tomasz Bartuś



Migmatyty kontaktowe są skałami kontaktowymi powstającymi przy znaczącym udziale fazy ciekłej.

MIGMATYTY KONTAKTOWE
 

Migmatyty kontaktowe powstają na kotakcie intruzji ze skałami warstwowanymi (osadowymi lub parametamorficznymi) jej otoczenia. Dochodzi tam do różnych zjawisk kontaktowych, między innymi do wyrywania i asymilacji fragmentów skał otoczenia intruzji, do przetapiania tych fragmentów, a także do iniekcji magmy/migmy w przestrzenie pomiędzy warstwami skał strefy egzomorficznej aureoli kontaktowej. Tworzą się skały hybrydalne osadowo(metamorficzno)-magmowe z widocznymi fragmentami skał zewnętrznej części aureoli, strukturami agmatytowymi (Bolewski & Parachoniak 1988) i innymi.

Migmatyt kontaktowy
Fig. 1. Zgład migmatytu kontaktowego z kontaktu intruzji kłodzko-złotostockiej z utworami parametamorficznej serii strońskiej metamorfiku Lądka-Śnieżnika; widoczne jest rozerwanie warstwy łupków metamorficznych (brunatno-zielonkawe) i iniekcja magmy do wnętrza kompleksu skał metamorficznych; Żelazno, metamorfik Lądka-Śnieżnika (Sudety); coll. Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH, Fot. J. Wrzak
Migmatyt kontaktowy
Fig. 2. Migmatyt kontaktowy z kontaktu intruzji kłodzko-złotostockiej z utworami parametamorficznej serii strońskiej metamorfiku Lądka-Śnieżnika; widoczna jest skała magmowa - efekt iniekcji magmy pomiędzy pakiety łupków metamorficznych (brunatno-zielone); Żelazno, metamorfik Lądka-Śnieżnika (Sudety)
Migmatyt kontaktowy
Fig. 3. Migmatyt kontaktowy o typie agmatytu z kontaktu intruzji kłodzko-złotostockiej z utworami parametamorficznej serii strońskiej metamorfiku Lądka-Śnieżnika; Żelazno, metamorfik Lądka-Śnieżnika (Sudety)

Bibliografia

Bolewski A., Parachoniak W., 1988. Petrografia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Majerowicz A., Wierzchołowski B., 1990. Petrologia skał magmowych. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Ryka W., Maliszewska A., 1982. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie