Margle


Tomasz BartuśMargle są skałami osadowymi, węglanowo-ilastymi zbudowanymi w przewadze z minerału kalcytu (30-60% CaCO3), minerałów ilastych, a w mniejszych ilościach z pelitu kwarcowego i innych allogenicznych oraz autogenicznych minerałów skał osadowych (glaukonit, krzemionka autogeniczna, piryt, piroklasty). Margle są skałą przejściową pomiędzy skałami ilastymi i wapieniami. Przy przewadze węglanów nad minerałami ilastymi tworzą się wapienie margliste. Gdy minerały ilaste zaczynają dominować nad węglanami powstają iły margliste. Gdy w skałach wzrasta zawartość detrytycznego kwarcu tworzą się odpowiednio wapeinie marglisto-piaszczyste, marge piaszczyste lub iły marglisto-piaszczyste. Tworzą się też margle dolomitowe zawierające minerał dolomit. Zdarza się także, że niektóre odmiany opok bywają nazywane marglami krzemionkowymi.

Kasyfikacja najpospolitszych skał osadowych
Fig. 1. Kasyfikacja najpospolitszych skał węglanowych, okruchowych i ilastych wg Smulikowskiego (1954)

Opis

Mają barwę jasnoszarą, szarą, białawą, kremową, a także ceglastoczerwoną, brunatną i zielonkawą. Skała dzięki wysokiej zawartości kalcytu intensywnie burzy z kwasem solnym. Zawarte minerały ilaste powodują przy tym powstanie charakterystycznej "brudnej" piany. Margle najczęściej są dość miękkie, ulegają lasowaniu, łatwo wietrzeją i dają zwietrzelinę głęboką z małą zawartością części szkieletowych. Odmiany bogate w autogeniczną krzemionkę są twarde, tworzą ostrokrawędzisty gruz i uderzone młotkiem wydają głuchy, metaliczny dźwięk. Margle mają duże znaczenie glebotwórcze, powstają z nich rędziny.

Występowanie

Margle powstają w środowisku morskim i jeziornym. Należą do skał pospolicie występujących w Karpatach, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Wyżynie Śląskiej i Jurze Krakowsko-Częstochowskej. Z margli miedzionośnych w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym otrzymuje się miedź. Margle używane są do wyrobu cementu i sztucznych nawozów mineralnych.

Margle dynowskie
Fig. 2. Margle dynowskie, krzemionkowe, widoczne ostre krawędzie skały spowodowane wysoką zawartością krzemionki; kamieniołom w Futomie (Karpaty, jednostka skolska)
Czert
Fig. 3. Odsłonięcie górnokredowych margli z czertami; widoczny nieregularny relief ściany jest związany z różną odpornością margli i czertów na wietrzenie i erozję; Rezerwat przyrody nieożywionej "Bonarka", Kraków

Bibliografia

Bolewski A., Parachoniak W., 1988. Petrografia. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 1 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 2 Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tom 3
 
 

Materiały wstępne

 
 
 
 
 
 
Tabela geochronologiczna (upr.) b/w
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) basic colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna (upr.) full colours
 
dokument pdf
Tabela geochronologiczna
 
 
 

Skały magmowe

 
 
Klasyfikacja skał magmowych
 
dokument pdf
Skały magmowe (prezentacja)
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krzemiany_wyspowe (oliwiny, granaty, topaz)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały plutoniczne:
 
 
 
 
Granitoidy (granit, granodioryt, tonalit)
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały wulkaniczne:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały żyłowe:
 
 
 
 
Aplity, lamprofiry
 
 
 
 
..

Skały osadowe

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minerały skał osadowych
 
 
 
 
 
Skały okruchowe
 
 
 
 
 
 
 
Struktury sedymentacyjne skał okruchowych - prezentacja
 
Skały węglanowe
 
Wapienie (wstęp)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skały krzemionkowe
 
Martwice krzemionkowe i gejzeryty
 
 
Rogowce (radiolaryty, gezy, spongiolity)
 
 
Opoki
 
 
 
 
 
 
Ewaporaty
 
 
 
 
Skały alitowe, fosforanowe
 
 
 
 
 

Skały metamorficzne

 
 
Główne minerały:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
epidot
 
 
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - materiały do ćwiczeń
 
dokument pdf
Wstęp do metamorfizmu, minerały, struktury i tekstury - prezentacja
 
 
dokument pdf
Produkty metamorfizmu regionalnego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty ultrametamorfizmu
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu termicznego
 
 
Skarny
 
 
Hornfelsy
 
 
 
 
Produkty dynamometamorfizmu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkty metamorfizmu impaktytowego
 
 
 
 
 
 
Materiały do ćwiczeń cz. II
 
dokument pdf
Prezentacja Metamorfizm II
 
dokument pdf

Wyniki kolokwium

 
 
kolokwium ze skał OSADOWYCH (22.01.2018)
 
Wszystkie