]]>

Geograficzne Systemy Informacyjne - program przedmiotu

    

Semestr l (30 godz.)

 • Wstęp do ArcGIS
 • Projektowanie map w ArcGIS
 • Praca z narzędziami geoprzetwarzania i modelowania
 • Analizy GIS
 • Tworzenie i edycja danych przestrzennych
 • Metody klasyfikacji danych
 • Mapy gęstości i proporcji
 • Organizacja danych w bazach danych przestrzennych
 • Odwzorowania kartograficzne
 • Praca z danymi wektorowymi i rastrowymi
 • Układy współrzędnych geograficznych
 • Praca z danymi w ArcCatalog i ArcMap
 • Praca z symbolami i etykietami
 • Praca z symbolami opartymi na atrybutach
 
 

Informacje wstępne

 
 

Dane

Dane (arch.: 23MB, po rozpak.: 73MB)
 
 
 

Ćwiczenia

1. Wstęp do GIS

 
 
 
 
Prezentacja 1: GIS
 
Ćwiczenie 1
 
Prezentacja 2: Aplikacja
Ćwiczenie 2
 
Prezentacja 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
Ćwiczenie 3
 
 
 

2. Symbolizacja map

 
 
 
 
Prezentacja 4: Symbole i adnotacje
Ćwiczenie 4: Symbolizacja obiektów na mapach
 
Prezentacja 5: Symbole bazujące na atrybutach
Ćwiczenie 5
 
Prezentacja 6: Metody klasyfikacji danych
Ćwiczenie 6: Metody klasyfikacji danych
 
Prezentacja 7: Mapy gęstości i proporcji
Ćwiczenie 7
 
 
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

 
 
 
 
Prezentacja 8: Układy współrzędnych
Ćwiczenie 8
 
Prezentacja 9: Odwzorowania kartograficzne
Ćwiczenie 9
 
 
 

4. Organizacja danych geograficznych

 
 
 
 
Prezentacja 10: Modele danych geograficznych
Ćwiczenie 10
 
Prezentacja 11: Geobazy
Ćwiczenie 11
 
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

 
 
 
 
Prezentacja 12: Tworzenie i edycja danych GIS
Ćwiczenie 12
 
Prezentacja 13: Topologia
Ćwiczenie 13
 
Prezentacja 14: Edycja atrybutów obiektów
Ćwiczenie 14
 
Prezentacja 15: Tworzenie nowych obiektów
Ćwiczenie 16: Tworzenie nowych klas i ich atrybutów
 
 
 

6. Analizy GIS

 
 
 
 
Prezentacja 16: Procedura analiz GIS
Ćwiczenie 17: Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Prezentacja 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
Ćwiczenie 18: Analiza GIS
 
Prezentacja 18: Prezentacja wyników analiz
Ćwiczenie 19: Przygotowanie map do prezentacji
 
Ćwiczenie 20: Tworzenie raportów
 
 
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

 
 
 
 
Prezentacja 19: Geoprzetwarzanie
Ćwiczenie 21: Analiza GIS
 
Prezentacja 20: Modele i modelowanie
Ćwiczenie 22: Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Praca z istniejącymi modelami
 
 
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

 
 
 
 
Prezentacja 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
Ćwiczenie 24: Praca z widokiem układu
 
Prezentacja 22: Tworzenie profesjonalnych map
Ćwiczenie 25: Tworzenie profesjonalnych map