Łączenie zbiorów danych ASCII GRID w jeden rastrowy zbiór w formacie ESRI GRID


Tomasz BartuśProblem

Mamy kilka plików tekstowych z NMT w formacie ASCII GRID:

 1. 73122_946375_M-34-89-D-a-4-3.asc
 2. 73122_946376_M-34-89-D-a-4-4.asc
 3. 73122_946387_M-34-89-D-b-3-3.asc
 4. 73122_946388_M-34-89-D-b-3-4.asc
 5. 73122_946391_M-34-89-D-b-4-3.asc
 6. 73122_946397_M-34-89-D-c-2-1.asc
 7. 73122_946398_M-34-89-D-c-2-2.asc
 8. 73122_946406_M-34-89-D-d-1-1.asc
 9. 73122_946407_M-34-89-D-d-1-2.asc
 10. 73122_946410_M-34-89-D-d-2-1.asc

Pliki dodane osobno na scenę programu ArcGIS będą posiadały kolory pikseli wyskalowane w osobnych zakresach (bo różne sa przedziały zmienności wysokości n.p.m. w każdym z powyższych plików). Stąd tak widoczne będą różnice w fototonach na krawędziach rastrów (Fig. 1):

Zbiory danych ASCII GRID przed ich połączeniem
Fig. 1. Zbiory danych ASCII GRID przed ich połączeniem; widoczne są niezgodności fototonów na krawędziach poszczegolnych zbiorów

Chcemy z dodanych plików w formacie ASCII GRID utworzyć jeden obraz rastrowy w formacie ESRI GRID.

Rozwiązanie

 1. Jeżeli wszystkie pliki ASCII GRID są tego samego rodzaju sprawdź we właściwościach wybranego pliku:

  • jaka jest wielkość pikseli (Cell Size (X, Y)),
  • z ilu warstw skladowych składa się dany plik (Number of Bands),
  • jaki jest sposób kodowania wartości reprezentowanych przez piksele (Pixel Type),
  • jaka jest głębia wartości pikseli (Pixel Depth) (Fig. 2).
  Właściwości pliku ASCII GRID
  Fig. 2. Okno właściwości pliku ASCII GRID 73122_946375_M-34-89-D-a-4-3.asc

  U mnie wielkość piksela to 5 × 5 m; liczba warstw to 1; piksele przechowują wartości zmiennoprzecinkowe o zmienności 32-bitowej.

 2. Uzbrojeni w te informacje utworzymy najpierw pusty raster. Z Toolbox z lolalizacji: ArcToolbox > Data Management Tools > Raster > Raster Datasets > Create Raster Datasets otwórz narzędzie do tworzenia pustych zbiorów rastrowych, a następnie zgodnie z pozyskaną wiedzą uzupełnij niezbędne formularze (Fig. 3).

  Create Raster Datasets
  Fig. 3. Okno dialogowe narzędzia do tworzenia pustych zbiorów rastrowych

  Zostanie utworzony i dodany do tabeli zawartości pusty plik rastrowy. Należy zwrócić uwagę, że już teraz (przed dodaniem zbiorów ASCII GRID) ma z góry ustalony jeden zakres zmienności wartości pikseli (Fig. 4).

  Pusty plik rastrowy NMT dodany do tabeli zawartości
  Fig. 4. Pusty plik rastrowy NMT dodany do tabeli zawartości
 3. Aby do utworzonego, pustego zbioru rastrowego dodać zbiory ASCII GRID, z lokalizacji ArcToolbox > Data Management Tools > Raster > Raster Datasets > Mosaic otwórz narzędzie do tworzenia mozaik, a następnie wypełnij formularze wg wzoru z Fig. 5.
Mosaic
Fig. 5. Okno dialogowe tworzenia mozaiki zbioru rastrowego ESRI GRID

W efekcie zostanie utworzony plik rastrowy NMT zawierający wszystkie składowe zbiory ASCII GRID (Fig. 6).

Mosaic
Fig. 6. Utworzony połączony zbiór NMT w formacie ESRI GRID

Tym razem piksele wszystkich zbiorów ASCII GRID zostały wyskalowane w jednej skali.

 
 

Informacje wstępne

 
 
 
 

Dane

 
 
Dane (arch.: 23MB, po rozpak.: 73MB)
 
 
 

Ćwiczenia

 
 

1. Wstęp do GIS

 
 
 
 
Wykład 1: Wstęp do GIS
 
Ćwiczenie 1: Wstęp do ArcGIS: Wycieczka po San Diego
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych klęskami żywiołowymi
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego
 
 
 

2. Symbolizacja map

 
 
 
 
Wykład 4: Symbole i adnotacje
Ćwiczenie 4: Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
Ćwiczenie 5
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
Ćwiczenie 6: Klasyfikacja
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
Ćwiczenie 7
 
 
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

 
 
 
 
Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 
 
 

4. Organizacja danych geograficznych

 
 
 
 
Wykład 10: Modele danych geograficznych
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

 
 
 
 
Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
Ćwiczenie 12: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
Ćwiczenie 16: Tworzenie nowych klas i ich atrybutów
 
 
 

6. Analizy GIS

 
 
 
 
Wykład 16: Procedura analiz GIS
Ćwiczenie 17: Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
Ćwiczenie 18: Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
Ćwiczenie 19: Przygotowanie map do prezentacji
 
Ćwiczenie 20: Tworzenie raportów
 
 
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

 
 
 
 
Wykład 19: Geoprzetwarzanie
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
Ćwiczenie 22: Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Praca z istniejącymi modelami
 
 
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

 
 
 
 
Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
Ćwiczenie 24: Mapa zasobów drewna obszarów National Forest Tongass
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
Ćwiczenie 25: Profesjonalna mapa "Siedliska nietoperzy w południowo-zachodniej części Ameryki Północnej"