Łączenie zbiorów danych ASCII GRID w jeden rastrowy zbiór w formacie ESRI GRID


Tomasz BartuśProblem

Mamy kilka plików tekstowych z NMT w formacie ASCII GRID:

 1. 73122_946375_M-34-89-D-a-4-3.asc
 2. 73122_946376_M-34-89-D-a-4-4.asc
 3. 73122_946387_M-34-89-D-b-3-3.asc
 4. 73122_946388_M-34-89-D-b-3-4.asc
 5. 73122_946391_M-34-89-D-b-4-3.asc
 6. 73122_946397_M-34-89-D-c-2-1.asc
 7. 73122_946398_M-34-89-D-c-2-2.asc
 8. 73122_946406_M-34-89-D-d-1-1.asc
 9. 73122_946407_M-34-89-D-d-1-2.asc
 10. 73122_946410_M-34-89-D-d-2-1.asc

Pliki dodane osobno na scenę programu ArcGIS będą posiadały kolory pikseli wyskalowane w osobnych zakresach (bo różne sa przedziały zmienności wysokości n.p.m. w każdym z powyższych plików). Stąd tak widoczne będą różnice w fototonach na krawędziach rastrów (Fig. 1):

Zbiory danych ASCII GRID przed ich połączeniem
Fig. 1. Zbiory danych ASCII GRID przed ich połączeniem; widoczne są niezgodności fototonów na krawędziach poszczegolnych zbiorów

Chcemy z dodanych plików w formacie ASCII GRID utworzyć jeden obraz rastrowy w formacie ESRI GRID.

Rozwiązanie

 1. Jeżeli wszystkie pliki ASCII GRID są tego samego rodzaju sprawdź we właściwościach wybranego pliku:

  • jaka jest wielkość pikseli (Cell Size (X, Y)),
  • z ilu warstw skladowych składa się dany plik (Number of Bands),
  • jaki jest sposób kodowania wartości reprezentowanych przez piksele (Pixel Type),
  • jaka jest głębia wartości pikseli (Pixel Depth) (Fig. 2).
  Właściwości pliku ASCII GRID
  Fig. 2. Okno właściwości pliku ASCII GRID 73122_946375_M-34-89-D-a-4-3.asc

  U mnie wielkość piksela to 5 × 5 m; liczba warstw to 1; piksele przechowują wartości zmiennoprzecinkowe o zmienności 32-bitowej.

 2. Uzbrojeni w te informacje utworzymy najpierw pusty raster. Z Toolbox z lolalizacji: ArcToolbox > Data Management Tools > Raster > Raster Datasets > Create Raster Datasets otwórz narzędzie do tworzenia pustych zbiorów rastrowych, a następnie zgodnie z pozyskaną wiedzą uzupełnij niezbędne formularze (Fig. 3).

  Create Raster Datasets
  Fig. 3. Okno dialogowe narzędzia do tworzenia pustych zbiorów rastrowych

  Zostanie utworzony i dodany do tabeli zawartości pusty plik rastrowy. Należy zwrócić uwagę, że już teraz (przed dodaniem zbiorów ASCII GRID) ma z góry ustalony jeden zakres zmienności wartości pikseli (Fig. 4).

  Pusty plik rastrowy NMT dodany do tabeli zawartości
  Fig. 4. Pusty plik rastrowy NMT dodany do tabeli zawartości
 3. Aby do utworzonego, pustego zbioru rastrowego dodać zbiory ASCII GRID, z lokalizacji ArcToolbox > Data Management Tools > Raster > Raster Datasets > Mosaic otwórz narzędzie do tworzenia mozaik, a następnie wypełnij formularze wg wzoru z Fig. 5.
Mosaic
Fig. 5. Okno dialogowe tworzenia mozaiki zbioru rastrowego ESRI GRID

W efekcie zostanie utworzony plik rastrowy NMT zawierający wszystkie składowe zbiory ASCII GRID (Fig. 6).

Mosaic
Fig. 6. Utworzony połączony zbiór NMT w formacie ESRI GRID

Tym razem piksele wszystkich zbiorów ASCII GRID zostały wyskalowane w jednej skali.

 
 

Informacje wstępne

Dane

ArcGIS Desktop: 23MB (73MB)
ArcGIS Pro: 94MB (1,07GB)
 

1. Wstęp do GIS

Wykład 1: Wstęp do GIS
 
Ćwiczenie 1: Wycieczka po San Diego. Wstęp do ArcGIS
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych przez tornado. Od metainformacji do wyników analizy
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego. Zapytania atrybutowe i przestrzenne
 

2. Symbolizacja map

Wykład 4: Symbole i adnotacje
Ćwiczenie 4: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
Ćwiczenie 5: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Symbole oparte na atrybutach
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
Ćwiczenie 6: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Klasyfikacja danych
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
Ćwiczenie 7: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Mapy gęstości i normalizacja danych
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 

4. Organizacja danych geograficznych

Wykład 10: Modele danych geograficznych
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
Ćwiczenie 12: Salzburg. Geobaza wspierająca branżę turystyczną
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
 
Ćwiczenie 15: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
 
Ćwiczenie 16: Park miejski. Tworzenie nowych klas obiektów i ich atrybutów
 

6. Analizy GIS

Wykład 16: Procedura analiz GIS
 
Ćwiczenie 17: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
 
Ćwiczenie 18: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
 
Ćwiczenie 19: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Przygotowanie mapy prezentacyjnej
 
Ćwiczenie 20: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Tworzenie raportów
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

Wykład 19: Geoprzetwarzanie
 
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych. Geoprzetwarzanie
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
 
Ćwiczenie 22: Ocena zniszczeń pożarowych. Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Przetarg na zakup drewna. Praca z istniejącymi modelami
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
 
Ćwiczenie 24: Przetarg na zakup drewna. Praca z układami
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
 
Ćwiczenie 25: Siedliska nietoperzy w południowo zachodniej części Ameryki Północnej. Tworzenie profesjonalnych map"