Współrzędne geograficzne obiektów punktowych


Tomasz BartuśWspółrzędne geograficzne obiektów punktowych

Problem

Mamy projekt GIS wykonany w PUWG "1992" z klasą obiektów punktowych. Chcę znać współrzędne geograficzne (długość i szerokość geograficzną) tych punktów.

Rozwiązanie

Można to zrobić co najmniej na dwa sposoby. Wybór jednego z nich będzie zależał od oczekiwanej dokładności wyników.

Sposób 1

 1. Jeśli potrzebujesz tylko przybliżonych współrzędnych pojedynczych punktów, w tabeli zawartości kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę ramki danych i następnie z menu kontekstowego wybierz Właściwości (Properties).
 2. Na karcie Ogólne, w zależności od preferencji, ustaw jednostki wyświetlania na Stopnie dziesiętne (Decimal Degre; DD) lub na Stopnie Minuty Sekundy (DMS).
 3. Wybierz narzędzie Zaznaczanie, a następnie powiększ wybrany obiekt i przesuń nad niego kursor.
 4. W prawym dolnym rogu, w zależności od wybranych jednostek wyświetlania, zobaczysz współrzędne wyświetlane w DD lub DMS.

Sposób 2

Jeśli chcesz być bardziej precyzyjny najlepiej jest dodać do tabeli atrybutowej wybranej klasy obiektów punktowych dwa nowe atrybuty długość (Longitude) i szerokość (Latitude) geograficzną.

 1. Otwórz tabelę atrybutową wybranej klasy obiektów punktowych i dodaj do niej pole liczb zmiennoprzecinkowych krótkich (Float) o nazwie Szerokosc.
 2. W ten sam sposób dodaj pole liczb zmiennoprzecinkowych krótkich (Float) o nazwie Dlugosc.
 3. Wprowadź ArcMap w tryb edycji.
 4. W tabeli atrybutowej kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówku atrybutu Szerokosc i z menu kontekstowego wybierz Oblicz geometrię... (Calculate Geometry...).
 5. W oknie dialogowym Calculate Geometry w okienku Właściwości (Property) z listy rozwijanej wybierz "Y coordinate of Point" oraz w okienku Jednostki (Units) wybierz "Decimal Degrees"
 6. W analogiczny sposób w tabeli atrybutowej kliknij prawym przyciskiem myszy na pole Dlugosc i z menu kontekstowego wybierz Oblicz geometrię... (Calculate Geometry...).
 7. W oknie dialogowym Calculate Geometry w okienku Właściwości ( Property) z listy rozwijanej wybierz "Y coordinate of Point" oraz w okienku Jednostki (Units) wybierz "Decimal Degrees".

Dla wszystkich punktów wybranej klasy obiektów zostaną obliczone współrzędne szerokości i długości geograficznej.

 
 

Informacje wstępne

Dane

ArcGIS Desktop: 23MB (73MB)
ArcGIS Pro: 94MB (1,07GB)
 

1. Wstęp do GIS

Wykład 1: Wstęp do GIS
 
Ćwiczenie 1: Wycieczka po San Diego. Wstęp do ArcGIS
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych przez tornado. Od metainformacji do wyników analizy
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego. Zapytania atrybutowe i przestrzenne
 

2. Symbolizacja map

Wykład 4: Symbole i adnotacje
Ćwiczenie 4: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
Ćwiczenie 5: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Symbole oparte na atrybutach
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
Ćwiczenie 6: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Klasyfikacja danych
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
Ćwiczenie 7: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Mapy gęstości i normalizacja danych
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 

4. Organizacja danych geograficznych

Wykład 10: Modele danych geograficznych
 
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
 
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
Ćwiczenie 12: Salzburg. Geobaza wspierająca branżę turystyczną
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
 
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
 
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
 
Ćwiczenie 15: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
 
Ćwiczenie 16: Park miejski. Tworzenie nowych klas obiektów i ich atrybutów
 

6. Analizy GIS

Wykład 16: Procedura analiz GIS
 
Ćwiczenie 17: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
 
Ćwiczenie 18: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
 
Ćwiczenie 19: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Przygotowanie mapy prezentacyjnej
 
Ćwiczenie 20: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Tworzenie raportów
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

Wykład 19: Geoprzetwarzanie
 
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych. Geoprzetwarzanie
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
 
Ćwiczenie 22: Ocena zniszczeń pożarowych. Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Przetarg na zakup drewna. Praca z istniejącymi modelami
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
 
Ćwiczenie 24: Przetarg na zakup drewna. Praca z układami
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
 
Ćwiczenie 25: Siedliska nietoperzy w południowo zachodniej części Ameryki Północnej. Tworzenie profesjonalnych map"