Współrzędne geograficzne obiektów punktowych


Tomasz BartuśWspółrzędne geograficzne obiektów punktowych

Problem

Mamy projekt GIS wykonany w PUWG "1992" z klasą obiektów punktowych. Chcę znać współrzędne geograficzne (długość i szerokość geograficzną) tych punktów.

Rozwiązanie

Można to zrobić co najmniej na dwa sposoby. Wybór jednego z nich będzie zależał od oczekiwanej dokładności wyników.

Sposób 1

 1. Jeśli potrzebujesz tylko przybliżonych współrzędnych pojedynczych punktów, w tabeli zawartości kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę ramki danych i następnie z menu kontekstowego wybierz Właściwości (Properties).
 2. Na karcie Ogólne, w zależności od preferencji, ustaw jednostki wyświetlania na Stopnie dziesiętne (Decimal Degre; DD) lub na Stopnie Minuty Sekundy (DMS).
 3. Wybierz narzędzie Zaznaczanie, a następnie powiększ wybrany obiekt i przesuń nad niego kursor.
 4. W prawym dolnym rogu, w zależności od wybranych jednostek wyświetlania, zobaczysz współrzędne wyświetlane w DD lub DMS.

Sposób 2

Jeśli chcesz być bardziej precyzyjny najlepiej jest dodać do tabeli atrybutowej wybranej klasy obiektów punktowych dwa nowe atrybuty długość (Longitude) i szerokość (Latitude) geograficzną.

 1. Otwórz tabelę atrybutową wybranej klasy obiektów punktowych i dodaj do niej pole liczb zmiennoprzecinkowych krótkich (Float) o nazwie Szerokosc.
 2. W ten sam sposób dodaj pole liczb zmiennoprzecinkowych krótkich (Float) o nazwie Dlugosc.
 3. Wprowadź ArcMap w tryb edycji.
 4. W tabeli atrybutowej kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówku atrybutu Szerokosc i z menu kontekstowego wybierz Oblicz geometrię... (Calculate Geometry...).
 5. W oknie dialogowym Calculate Geometry w okienku Właściwości (Property) z listy rozwijanej wybierz "Y coordinate of Point" oraz w okienku Jednostki (Units) wybierz "Decimal Degrees"
 6. W analogiczny sposób w tabeli atrybutowej kliknij prawym przyciskiem myszy na pole Dlugosc i z menu kontekstowego wybierz Oblicz geometrię... (Calculate Geometry...).
 7. W oknie dialogowym Calculate Geometry w okienku Właściwości ( Property) z listy rozwijanej wybierz "Y coordinate of Point" oraz w okienku Jednostki (Units) wybierz "Decimal Degrees".

Dla wszystkich punktów wybranej klasy obiektów zostaną obliczone współrzędne szerokości i długości geograficznej.

 
 

Informacje wstępne

 
 
 
 

Dane

 
 
Dane (arch.: 23MB, po rozpak.: 73MB)
 
 
 

Ćwiczenia

 
 

1. Wstęp do GIS

 
 
 
 
Wykład 1: Wstęp do GIS
 
Ćwiczenie 1: Wstęp do ArcGIS: Wycieczka po San Diego
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych klęskami żywiołowymi
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego
 
 
 

2. Symbolizacja map

 
 
 
 
Wykład 4: Symbole i adnotacje
Ćwiczenie 4: Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
Ćwiczenie 5
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
Ćwiczenie 6: Klasyfikacja
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
Ćwiczenie 7
 
 
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

 
 
 
 
Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 
 
 

4. Organizacja danych geograficznych

 
 
 
 
Wykład 10: Modele danych geograficznych
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

 
 
 
 
Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
Ćwiczenie 12: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
Ćwiczenie 16: Tworzenie nowych klas i ich atrybutów
 
 
 

6. Analizy GIS

 
 
 
 
Wykład 16: Procedura analiz GIS
Ćwiczenie 17: Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
Ćwiczenie 18: Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
Ćwiczenie 19: Przygotowanie map do prezentacji
 
Ćwiczenie 20: Tworzenie raportów
 
 
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

 
 
 
 
Wykład 19: Geoprzetwarzanie
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
Ćwiczenie 22: Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Praca z istniejącymi modelami
 
 
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

 
 
 
 
Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
Ćwiczenie 24: Mapa zasobów drewna obszarów National Forest Tongass
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
Ćwiczenie 25: Profesjonalna mapa "Siedliska nietoperzy w południowo-zachodniej części Ameryki Północnej"