Generowanie współrzędnych centroid dla poligonów w GeoMedia


Tomasz BartuśOPROGRAMOWANIE:

Geomedia Professional: 06.01.11.13

PROBLEM:

Potrzebuję współrzędne centroid obiektów poligonowych. Jak je wygenerować?

Do wygenerowania współrzędnych centroid obiektów poligonowych możemy wykorzystać Atrybuty Funkcyjne oraz polecenie Update Attributes. Wyobraźmy sobie, że mamy klasę obiektów o geometrii poligonowej. Dla każdego obiektu tej klasy chcę obliczyć współrzędne centrid. Wygenerowane współrzędne mam zamiar zapisać w bazie danych jako kolejne atrybuty obiektów tej klasy.

ROZWIĄZANIE:

 1. Dla danej klasy obiektów poligonowych, wchodzę w Warehouse -> Feature Class Definition, a następnie tworzę dwa nowe atrybuty.
  Fig. 1. Feature Definition Class
  Fig. 1. Feature Definition Class

  Nadaję im nazwy, kolejno: Centroid_X i Centroid_Y. Oba atrybuty są typu Double.
 2. Z menu głównego aplikacji wybieram: Edit -> Attribute -> Update Attributes.
 3. Z odpowiedniej geohurtowni (koniecznie o prawach R/W), wybieram swoją klasę obieków poligonowych.
  Fig. 2. Update Attributes
  Fig. 2. Update Attributes
 4. W oknie Attributes to update, wchodzę kursorem na pole pierwszego atrybutu, np: Centroid_X.
 5. Klikam przycisk Expression położony w dolnej części okna dialogowego.
 6. Pojawia się okno dialogowe Expression, w którym utworzymy atrybut funkcyjny obliczający współrzędne centroid.
 7. W oknie Expression wpisujemy:
  X(CENTERPOINT(Input.Geometry); Constant.ProjectedMeas; Constant.METER)
 8. To samo powtarzamy dla atrybutu Centroid_Y. W wyrażeniu atrybutu funkcyjnego zmieniamy oczywiście X na Y.
  Fig. 3. Wprowadzone formuły
  Fig. 3. Wprowadzone formuły
 9. Naciskamy Apply. Po chwili zajętej na niezbędne obliczenia geometryczne i zapisanie ich do bazy danych, możemy cieszyć się otrzymanymi danymi (Fig. 4):
  Fig. 4. tabela ze współrzędnymi centroid
  Fig. 4. tabela ze współrzędnymi centroid
 10. W efekcie przeprowadzonych czynności utworzone zostały wartości atrybutów: Centroid_X i Centroid_Y .
 11. Jeżeli chcemy je wyświetlić na mapie w postaci punktów nałożonych na klasę poligonową, musimy użyć geokodowania.
 12. Uruchamiamy: Analysis -> Geocode Coordinate i uzupełniamy niezbędne informacje (Fig. 5).
  Fig. 5. Geocode Coordinate
  Fig. 5. Geocode Coordinate
 13. W wyniku geokodowania, utworzone zostało zapytanie, które możemy wyświetlić na tle klasy obiektów poligonowych (Fig. 6).
  Fig. 6. Mapa obiektów poligonowych ze swoimi centroidami
  Fig. 6. Mapa obiektów poligonowych ze swoimi centroidami
 
 

Informacje wstępne

 
 
 
 

Dane

 
 
Dane (arch.: 23MB, po rozpak.: 73MB)
 
 
 

Ćwiczenia

 
 

1. Wstęp do GIS

 
 
 
 
Wykład 1: Wstęp do GIS
 
Ćwiczenie 1: Wstęp do ArcGIS: Wycieczka po San Diego
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych klęskami żywiołowymi
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego
 
 
 

2. Symbolizacja map

 
 
 
 
Wykład 4: Symbole i adnotacje
Ćwiczenie 4: Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
Ćwiczenie 5
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
Ćwiczenie 6: Klasyfikacja
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
Ćwiczenie 7
 
 
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

 
 
 
 
Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 
 
 

4. Organizacja danych geograficznych

 
 
 
 
Wykład 10: Modele danych geograficznych
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

 
 
 
 
Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
Ćwiczenie 12: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
Ćwiczenie 16: Tworzenie nowych klas i ich atrybutów
 
 
 

6. Analizy GIS

 
 
 
 
Wykład 16: Procedura analiz GIS
Ćwiczenie 17: Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
Ćwiczenie 18: Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
Ćwiczenie 19: Przygotowanie map do prezentacji
 
Ćwiczenie 20: Tworzenie raportów
 
 
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

 
 
 
 
Wykład 19: Geoprzetwarzanie
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
Ćwiczenie 22: Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Praca z istniejącymi modelami
 
 
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

 
 
 
 
Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
Ćwiczenie 24: Mapa zasobów drewna obszarów National Forest Tongass
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
Ćwiczenie 25: Profesjonalna mapa "Siedliska nietoperzy w południowo-zachodniej części Ameryki Północnej"