Generowanie współrzędnych centroid dla poligonów w GeoMedia


Tomasz BartuśOPROGRAMOWANIE:

Geomedia Professional: 06.01.11.13

PROBLEM:

Potrzebuję współrzędne centroid obiektów poligonowych. Jak je wygenerować?

Do wygenerowania współrzędnych centroid obiektów poligonowych możemy wykorzystać Atrybuty Funkcyjne oraz polecenie Update Attributes. Wyobraźmy sobie, że mamy klasę obiektów o geometrii poligonowej. Dla każdego obiektu tej klasy chcę obliczyć współrzędne centrid. Wygenerowane współrzędne mam zamiar zapisać w bazie danych jako kolejne atrybuty obiektów tej klasy.

ROZWIĄZANIE:

 1. Dla danej klasy obiektów poligonowych, wchodzę w Warehouse -> Feature Class Definition, a następnie tworzę dwa nowe atrybuty.
  Fig. 1. Feature Definition Class
  Fig. 1. Feature Definition Class

  Nadaję im nazwy, kolejno: Centroid_X i Centroid_Y. Oba atrybuty są typu Double.
 2. Z menu głównego aplikacji wybieram: Edit -> Attribute -> Update Attributes.
 3. Z odpowiedniej geohurtowni (koniecznie o prawach R/W), wybieram swoją klasę obieków poligonowych.
  Fig. 2. Update Attributes
  Fig. 2. Update Attributes
 4. W oknie Attributes to update, wchodzę kursorem na pole pierwszego atrybutu, np: Centroid_X.
 5. Klikam przycisk Expression położony w dolnej części okna dialogowego.
 6. Pojawia się okno dialogowe Expression, w którym utworzymy atrybut funkcyjny obliczający współrzędne centroid.
 7. W oknie Expression wpisujemy:
  X(CENTERPOINT(Input.Geometry); Constant.ProjectedMeas; Constant.METER)
 8. To samo powtarzamy dla atrybutu Centroid_Y. W wyrażeniu atrybutu funkcyjnego zmieniamy oczywiście X na Y.
  Fig. 3. Wprowadzone formuły
  Fig. 3. Wprowadzone formuły
 9. Naciskamy Apply. Po chwili zajętej na niezbędne obliczenia geometryczne i zapisanie ich do bazy danych, możemy cieszyć się otrzymanymi danymi (Fig. 4):
  Fig. 4. tabela ze współrzędnymi centroid
  Fig. 4. tabela ze współrzędnymi centroid
 10. W efekcie przeprowadzonych czynności utworzone zostały wartości atrybutów: Centroid_X i Centroid_Y .
 11. Jeżeli chcemy je wyświetlić na mapie w postaci punktów nałożonych na klasę poligonową, musimy użyć geokodowania.
 12. Uruchamiamy: Analysis -> Geocode Coordinate i uzupełniamy niezbędne informacje (Fig. 5).
  Fig. 5. Geocode Coordinate
  Fig. 5. Geocode Coordinate
 13. W wyniku geokodowania, utworzone zostało zapytanie, które możemy wyświetlić na tle klasy obiektów poligonowych (Fig. 6).
  Fig. 6. Mapa obiektów poligonowych ze swoimi centroidami
  Fig. 6. Mapa obiektów poligonowych ze swoimi centroidami
 
 

Informacje wstępne

Dane

ArcGIS Desktop: 23MB (73MB)
ArcGIS Pro: 94MB (1,07GB)
 

1. Wstęp do GIS

Wykład 1: Wstęp do GIS
 
Ćwiczenie 1: Wycieczka po San Diego. Wstęp do ArcGIS
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych przez tornado. Od metainformacji do wyników analizy
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego. Zapytania atrybutowe i przestrzenne
 

2. Symbolizacja map

Wykład 4: Symbole i adnotacje
Ćwiczenie 4: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
Ćwiczenie 5: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Symbole oparte na atrybutach
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
Ćwiczenie 6: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Klasyfikacja danych
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
Ćwiczenie 7: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Mapy gęstości i normalizacja danych
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 

4. Organizacja danych geograficznych

Wykład 10: Modele danych geograficznych
 
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
 
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
Ćwiczenie 12: Salzburg. Geobaza wspierająca branżę turystyczną
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
 
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
 
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
 
Ćwiczenie 15: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
 
Ćwiczenie 16: Park miejski. Tworzenie nowych klas obiektów i ich atrybutów
 

6. Analizy GIS

Wykład 16: Procedura analiz GIS
 
Ćwiczenie 17: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
 
Ćwiczenie 18: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
 
Ćwiczenie 19: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Przygotowanie mapy prezentacyjnej
 
Ćwiczenie 20: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Tworzenie raportów
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

Wykład 19: Geoprzetwarzanie
 
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych. Geoprzetwarzanie
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
 
Ćwiczenie 22: Ocena zniszczeń pożarowych. Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Przetarg na zakup drewna. Praca z istniejącymi modelami
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
 
Ćwiczenie 24: Przetarg na zakup drewna. Praca z układami
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
 
Ćwiczenie 25: Siedliska nietoperzy w południowo zachodniej części Ameryki Północnej. Tworzenie profesjonalnych map"