Obliczanie łącznej długości obiektów liniowych wewnątrz obiektów poligonowych


Tomasz BartuśOPROGRAMOWANIE:

Geomedia Professional: 06.01.11.13

PROBLEM:

Mamy dwie klasy: jedną o geometrii liniowej i drugą o geometrii poligonowej:

 • Hydro_cieki_powierzchniowe (Fig. 1),
 • siatka - siatka kwadratowa o boku 500 m (Fig. 2).
Fig. 1. Klasa: Hydro_cieki_powierzchniowe
Fig. 1. Klasa: Hydro_cieki_powierzchniowe

Klasa: siatka
Fig. 2. Klasa: siatka (nałożona na klasę Hydro_cieki_powierzchniowe)

Stawiamy sobie za cel obliczenie sumarycznej długości wszystkich odcinków obiektów klasy o geometrii liniowej (w tym przypadku Hydro_cieki_powierzchniowe) przypadajacych na każde oczko klasy siatka (Fig. 3).

Długość liniowych odcinków klasy Hydro_cieki_powierzchniowe przypadających na przykładowe oczko klasy siatka
Fig. 3. Długość liniowych odcinków klasy Hydro_cieki_powierzchniowe przypadających na przykładowe oczko klasy siatka

Aby dokonać niezbędnych obliczeń będziemy musieli podzielić obiekty klasy liniowej na fragmenty odpowiadające przestrzennym zakresom obiektów klasy siatka. W ten sposób otrzymamy pofragmentowane odcinki cieków powierzchniowych. W tak przygotowanych danych, za pomoca atrybutu funkcyjnego obliczymy długość każdego z odcinków klasy cieki_powierzchniowe. Na koniec, za pomocą narzędzia: Aggregation dokonamy zsumowania długości wszystkich odcinków liniowych występujących w każdym oczku siatki.

ROZWIĄZANIE:

 1. W oknie dialogowym Feature Class, otwieramy kolejno klasę liniową (np: Hydro_cieki_powierzchniowe) i klasę siatki (np: siatka) i zmieniamy mazwy ich kluczy podstawowych na intuicyjne, kolejno: ID_cieki_powierzchniowe oraz ID_siatka. Krok ten nie jest konieczny ale ułatwi nam późniejsze prace.
 2. Obliczamy iloczyn przestrzenny Spartial intersection klasy obiektów liniowych (Hydro_cieki_powierzchniowe) i klasy siatki (siatka) (zapytanie wynikowe: cieki_powierzchniowe_siatka). Nowemu zapytaniu nadajemy nazwę: Hydro_cieki_pow_1_w_siatce. Każdy z fragmentów cieków powierzchniowych otrzymuje w ten sposób dodatkowy atrybut opisujący jego położenie względem oczek siatki (ID_siatka).
 3. Otwiieramy okno: Analysis->Functional Atributes i przy pomocy utworzonego atrybutu:

  LENGTH(Input.IntersectionGeometry; ProjectedMeas; Meter)
  tworzymy zapytanie o długość każdego odcinka liniowego zapytania Hydro_cieki_pow_1_w_siatce (Fig. 4). Utworzonemu atrybutowi funkcyjnemu nadajemy nazwę: dlugosc_ciekow. Utworzonemu zapytaniu nadajemy nazwę: Hydro_cieki_pow_2_dlugosc_potokow.
  Okno dialogowe Functional Attribute z formułą obliczającą długość linii
  Fig. 4. Okno dialogowe Functional Attribute z formułą obliczającą długość linii
  W wyniku jego działania, w tabeli atrybutowej zapytania pojawia się kolumna zawierająca wartości długości wszystkich odcinków cieków powierzchniowych (Fig. 5).
  Tabela atrybutowa zapytania zawierająca obliczone wartości atrybutu dlugosc_ciekow
  Fig. 5. Tabela atrybutowa zapytania zawierająca obliczone wartości atrybutu dlugosc_ciekow
 4. Za pomoca polecenia Aggregation, dla każdego okna siatki, dokonujemy obliczeń długości wszystkich linii. Aggregate to summary features in: siatka; From detail features in: Hydro_cieki_pow_2_dlugosc_potokow; Spartial Aggregation: touch; Attribute Aggregation Id_siatka/Id_siatka; Output: NEW. Tworzymy atrybut funkcyjny obliczający dla każdego okna siatki sumaryczną długość wszystich odcinków linii (nazwa: Suma_dlugosci_potokow) (Fig. 6):
 5. SUM(Detail.dlugosc_potokow)
  Okno dialogowe Aggregation, zakladka Attribute Aggregation - wybór atrybutów
  Fig. 6. Okno dialogowe Aggregation, zakladka Attribute Aggregation - wybór atrybutów
 6. W wyniku uruchomienia utworzonego zapytania otrzymujemy siatkę, w którego atrybutach odnajdziemy Suma_dlugosci_potokow (Fig. 7).
  Długość linii obliczona dla wybranego oczka siatki  Długość linii obliczona dla wybranego oczka siatki
  Fig. 7. Sumaryczna długość linii obliczona dla wybranego oczka siatki

 
 

Informacje wstępne

 
 
 
 

Dane

 
 
Dane (arch.: 23MB, po rozpak.: 73MB)
 
 
 

Ćwiczenia

 
 

1. Wstęp do GIS

 
 
 
 
Wykład 1: Wstęp do GIS
 
Ćwiczenie 1: Wstęp do ArcGIS: Wycieczka po San Diego
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych klęskami żywiołowymi
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego
 
 
 

2. Symbolizacja map

 
 
 
 
Wykład 4: Symbole i adnotacje
Ćwiczenie 4: Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
Ćwiczenie 5
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
Ćwiczenie 6: Klasyfikacja
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
Ćwiczenie 7
 
 
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

 
 
 
 
Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 
 
 

4. Organizacja danych geograficznych

 
 
 
 
Wykład 10: Modele danych geograficznych
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

 
 
 
 
Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
Ćwiczenie 12: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
Ćwiczenie 16: Tworzenie nowych klas i ich atrybutów
 
 
 

6. Analizy GIS

 
 
 
 
Wykład 16: Procedura analiz GIS
Ćwiczenie 17: Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
Ćwiczenie 18: Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
Ćwiczenie 19: Przygotowanie map do prezentacji
 
Ćwiczenie 20: Tworzenie raportów
 
 
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

 
 
 
 
Wykład 19: Geoprzetwarzanie
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
Ćwiczenie 22: Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Praca z istniejącymi modelami
 
 
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

 
 
 
 
Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
Ćwiczenie 24: Mapa zasobów drewna obszarów National Forest Tongass
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
Ćwiczenie 25: Profesjonalna mapa "Siedliska nietoperzy w południowo-zachodniej części Ameryki Północnej"