Obliczanie prostych parametrów geometrycznych poligonów w GeoMedia


Tomasz BartuśOPROGRAMOWANIE:

Geomedia Professional: 06.01.11.13

PROBLEM:

Jak w GeoMediach obliczyć łączną powierzchnię zajmowaną przez obiekty wybranej klasy?

Załóżmy, że posiadamy pewną klasę o geometrii powierzchniowej. Klasa ta została wcześniej ograniczona do obszaru badań, który nas interesuje (patrz temat: Przycinanie rozmiarów klasy do przyjętego obszaru badań w GeoMedia). Chcemy obliczyć łączną powierzchnię obiektów tej klasy z podziałem wyznaczonym przez określone wartości wybranego atrybutu. Przypuśćmy, że wybrana przez nas klasa to pokrywa glebowa. Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda struktura zmienności gleb w moim obszarze badań. Których gleb (np: płowe, czarne ziemie itp.) jest najwięcej i jaką zajmują łączną powierzchnię.

ROZWIĄZANIE:

  1. Na wstępie musimy połączyć wszystkie poligony o takiich samych wartościach danego atrybutu. Chcemy osiągnąć sytuację, w której każdy z typów gleb, w całym obszarze badań utworzy jeden poligon utworzony poprzez zsumowanie wszystkich poligonów o wybranej wartości atrybutu. Wybieramy więc z menu: Analysis -> Analytical Merge,
  2. W oknie dialogowym Analytical Merge wybieramy klasę, której obiekty poddawane będą łączeniu,
  3. wybieramy opcję "by attribute" i przechodzimy do wybrania odpowiedniego atrybutu np: "TYP",
  4. zmieniamy odpowiednio nazwę zapytania, pod którym dostępne będą wyniki łączenia i naciskamy OK,
  5. W efekcie wykonania polecenia, otrzymujemy zapytanie, łączące wszystkie obiekty danej klasy wg. wybranego atrybutu.
  6. Tak przygotowane dane poddajemy obliczeniom opartym na geometrii obiektów.
  7. Wybieramy z menu: Analysis -> Analyze Geometry,
  8. W oknie dialogowym Analyze Geometry, wybieramy utworzone wcześniej zapytanie, a z dialogu Analysis options, wybieramy interesujące nas obliczenia. Dostępne sa następujące rodzaje obliczeń: Area (powierzchnia), Perimeter (obwód), Area/Perimeter do kwadratu, długość, azymut i inne. Pamiętajmy, aby przed naciśnięciem OK, sprawdzić i ew. zmienić jednostkę, w której podane zostaną wyniki.
 
 

Informacje wstępne

 
 
 
 

Dane

 
 
Dane (arch.: 23MB, po rozpak.: 73MB)
 
 
 

Ćwiczenia

 
 

1. Wstęp do GIS

 
 
 
 
Wykład 1: Wstęp do GIS
 
Ćwiczenie 1: Wstęp do ArcGIS: Wycieczka po San Diego
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych klęskami żywiołowymi
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego
 
 
 

2. Symbolizacja map

 
 
 
 
Wykład 4: Symbole i adnotacje
Ćwiczenie 4: Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
Ćwiczenie 5
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
Ćwiczenie 6: Klasyfikacja
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
Ćwiczenie 7
 
 
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

 
 
 
 
Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 
 
 

4. Organizacja danych geograficznych

 
 
 
 
Wykład 10: Modele danych geograficznych
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

 
 
 
 
Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
Ćwiczenie 12: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
Ćwiczenie 16: Tworzenie nowych klas i ich atrybutów
 
 
 

6. Analizy GIS

 
 
 
 
Wykład 16: Procedura analiz GIS
Ćwiczenie 17: Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
Ćwiczenie 18: Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
Ćwiczenie 19: Przygotowanie map do prezentacji
 
Ćwiczenie 20: Tworzenie raportów
 
 
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

 
 
 
 
Wykład 19: Geoprzetwarzanie
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
Ćwiczenie 22: Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Praca z istniejącymi modelami
 
 
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

 
 
 
 
Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
Ćwiczenie 24: Mapa zasobów drewna obszarów National Forest Tongass
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
Ćwiczenie 25: Profesjonalna mapa "Siedliska nietoperzy w południowo-zachodniej części Ameryki Północnej"