Obliczanie prostych parametrów geometrycznych poligonów w GeoMedia


Tomasz BartuśOPROGRAMOWANIE:

Geomedia Professional: 06.01.11.13

PROBLEM:

Jak w GeoMediach obliczyć łączną powierzchnię zajmowaną przez obiekty wybranej klasy?

Załóżmy, że posiadamy pewną klasę o geometrii powierzchniowej. Klasa ta została wcześniej ograniczona do obszaru badań, który nas interesuje (patrz temat: Przycinanie rozmiarów klasy do przyjętego obszaru badań w GeoMedia). Chcemy obliczyć łączną powierzchnię obiektów tej klasy z podziałem wyznaczonym przez określone wartości wybranego atrybutu. Przypuśćmy, że wybrana przez nas klasa to pokrywa glebowa. Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda struktura zmienności gleb w moim obszarze badań. Których gleb (np: płowe, czarne ziemie itp.) jest najwięcej i jaką zajmują łączną powierzchnię.

ROZWIĄZANIE:

  1. Na wstępie musimy połączyć wszystkie poligony o takiich samych wartościach danego atrybutu. Chcemy osiągnąć sytuację, w której każdy z typów gleb, w całym obszarze badań utworzy jeden poligon utworzony poprzez zsumowanie wszystkich poligonów o wybranej wartości atrybutu. Wybieramy więc z menu: Analysis -> Analytical Merge,
  2. W oknie dialogowym Analytical Merge wybieramy klasę, której obiekty poddawane będą łączeniu,
  3. wybieramy opcję "by attribute" i przechodzimy do wybrania odpowiedniego atrybutu np: "TYP",
  4. zmieniamy odpowiednio nazwę zapytania, pod którym dostępne będą wyniki łączenia i naciskamy OK,
  5. W efekcie wykonania polecenia, otrzymujemy zapytanie, łączące wszystkie obiekty danej klasy wg. wybranego atrybutu.
  6. Tak przygotowane dane poddajemy obliczeniom opartym na geometrii obiektów.
  7. Wybieramy z menu: Analysis -> Analyze Geometry,
  8. W oknie dialogowym Analyze Geometry, wybieramy utworzone wcześniej zapytanie, a z dialogu Analysis options, wybieramy interesujące nas obliczenia. Dostępne sa następujące rodzaje obliczeń: Area (powierzchnia), Perimeter (obwód), Area/Perimeter do kwadratu, długość, azymut i inne. Pamiętajmy, aby przed naciśnięciem OK, sprawdzić i ew. zmienić jednostkę, w której podane zostaną wyniki.
 
 

Informacje wstępne

Dane

ArcGIS Desktop: 23MB (73MB)
ArcGIS Pro: 94MB (1,07GB)
 

1. Wstęp do GIS

Wykład 1: Wstęp do GIS
 
 
Ćwiczenie 1: Wycieczka po San Diego. Wstęp do ArcGIS
 
Wykład 2: Aplikacja ArcGIS
 
Ćwiczenie 2: Szacowanie szkód wywołanych przez tornado. Od metainformacji do wyników analizy
 
Wykład 3: Rozwiązywanie zadań przy użyciu GIS
 
Ćwiczenie 3: Wybór lokalizacji dla centrum młodzieżowego. Zapytania atrybutowe i przestrzenne
 

2. Symbolizacja map

Wykład 4: Symbole i adnotacje
 
Ćwiczenie 4: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Symbolizacja i etykietowanie obiektów na mapach
 
Wykład 5: Symbole bazujące na atrybutach
 
Ćwiczenie 5: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Symbole oparte na atrybutach
 
Wykład 6: Metody klasyfikacji danych
 
Ćwiczenie 6: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Klasyfikacja danych
 
Wykład 7: Mapy gęstości i proporcji
 
Ćwiczenie 7: Lokalizacja ośrodka dziennego dla seniorów. Mapy gęstości i normalizacja danych
 

3. Układy współrzędnych i odwzorowania kartograficzne

Wykład 8: Układy współrzędnych geograficznych
 
Ćwiczenie 8: Położenie kabla transatlantyckiego. Modyfikacje układów współrzędnych
 
Wykład 9: Odwzorowania kartograficzne
 
Ćwiczenie 9: Położenie kabla transatlantyckiego. Właściwości odwzorowań kartograficznych
 

4. Organizacja danych geograficznych

Wykład 10: Modele danych geograficznych
 
Ćwiczenie 10: Ocena zagrożenia powodziowego. Analiza danych geograficznych
 
Wykład 11: Geobazy
 
Ćwiczenie 11: Ocena zagrożenia powodziowego. Tworzenie przestrzennej bazy danych
 
Ćwiczenie 12: Salzburg. Geobaza wspierająca branżę turystyczną
 
 

5. Tworzenie i edycja danych

Wykład 12: Tworzenie i edycja danych GIS
 
Ćwiczenie 13: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja śladów budynków
 
Wykład 13: Topologia
 
Ćwiczenie 14: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja obiektów z zachowaniem topologii
 
Wykład 14: Edycja atrybutów obiektów
 
Ćwiczenie 15: Centrum handlowe Galeria. Modyfikacja atrybutów
 
Wykład 15: Tworzenie nowych obiektów
 
Ćwiczenie 16: Park miejski. Tworzenie nowych klas obiektów i ich atrybutów
 

6. Analizy GIS

Wykład 16: Procedura analiz GIS
 
Ćwiczenie 17: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Definiowanie problemu i wybór danych do analiz
 
Wykład 17: Zapytania atrybutowe i przestrzenne, łączenie tabel
 
Ćwiczenie 18: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Analiza GIS
 
Wykład 18: Prezentacja wyników analiz
 
Ćwiczenie 19: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Przygotowanie mapy prezentacyjnej
 
Ćwiczenie 20: Poszukiwania nieruchomości spełniającej kryteria. Tworzenie raportów
 

7. Geoprzetwarzanie i modelowanie

Wykład 19: Geoprzetwarzanie
 
Ćwiczenie 21: Ocena zniszczeń pożarowych. Geoprzetwarzanie
 
Wykład 20: Modele i modelowanie
 
Ćwiczenie 22: Ocena zniszczeń pożarowych. Tworzenie i obsługa prostych modeli
 
Ćwiczenie 23: Przetarg na zakup drewna. Praca z istniejącymi modelami
 

8. Tworzenie profesjonalnych map

Wykład 21: Elementy mapy, praca w widoku układu
 
Ćwiczenie 24: Przetarg na zakup drewna. Praca z układami
 
Wykład 22: Tworzenie profesjonalnych map
 
Ćwiczenie 25: Siedliska nietoperzy w południowo zachodniej części Ameryki Północnej. Tworzenie profesjonalnych map"